Specyficzne zmiany w mózgach źle traktowanych dzieci.

Wykorzystywanie fizyczne lub psychiczne w dzieciństwie pozostawia za sobą zmiany w określonych obszarach mózgu ofiary – informuje o wynikach badań „American Journal of Psychiatry”. Międzynarodowa grupa naukowców z Niemiec, Kanady i USA odkryła, że osoby będące ofiarami przemocy fizycznej lub psychicznej w okresie dzieciństwa mają inaczej zbudowane specyficzne rejony mózgu, a umiejscowienie zmian zależy od rodzaju doświadczanych nadużyć i może stanowić przyczynę późniejszych problemów psychicznych. Czytaj dalej