Kościół a ekologia.

Na świecie i w Polsce rośnie potrzeba silniejszego zaangażowania chrześcijan w ochronę środowiska. W związku z światowym szczytem klimatycznym, który trwa od 7 do 18 grudnia w Kopenhadze, przypominamy stanowisko Kościoła w sprawie ekologii. Odkrywanie piękna przyrody za św. Franciszkiem z Asyżu i protesty przeciwko degradacji ekosystemu, ale także ekologiczne inicjatywy o charakterze oddolnym i lokalnym ? na świecie i w Polsce rośnie potrzeba silniejszego zaangażowania chrześcijan w ochronę środowiska i demonstrowania przywiązania do przyrody jako daru Boga dla człowieka. Czytaj dalej

Konferencja ?Internet a relacje międzyludzkie”

O złych i dobrych stronach internetu rozmawiali 6 maja w Bydgoszczy dziennikarze, publicyści, naukowcy i przedstawiciele Watykanu.
Międzynarodowa konferencja zatytułowana ?Internet a relacje międzyludzkie? odbywała się w gmachu Opery Nova. Do Centrum Kongresowego przybyli m.in. sekretarz Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu ks. Giuseppe Scotii, dyrektor Wydawnictwa Watykańskiego LEV ks. Giuseppe Costa, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski oraz publicysta i dziennikarz Maciej Iłowiecki. Czytaj dalej