OBOP: mało tańczymy, niechętnie śpiewamy.

57 proc. Polaków nie spodziewa się, aby w tym karnawale trafiła im się okazja do tańca, 38 proc. śpiewa wspólnie z innymi tylko w kościele, tyle samo nie śpiewa wspólnie nigdy, w żadnych okolicznościach – wynika z badania TNS OBOP. OBOP zbadał, jak Polacy zamierzają uczestniczyć w trwającym właśnie – wyjątkowo długim – karnawale. Tylko 15 proc. ankietowanych deklaruje, że weźmie udział w karnawałowych szaleństwach tanecznych, 23 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. Tyle samo – 23 proc. – „raczej nie” weźmie udziału w zabawie z tańcami, a 34 proc. badanych zdecydowanie wyklucza swój udział w tańcach. Czytaj dalej