Eksperci: nie można przewidzieć wszystkich skutków zażywania leków.

Lekarze, podając leki pacjentom, nie są w stanie przewidzieć wszystkich powikłań – mówili specjaliści podczas środowej konferencji prasowej pt. ?Monitorowanie działań niepożądanych produktów leczniczych? w ramach kampanii „Lek Bezpieczny”. Aby ograniczyć działania niepożądane, ważne jest informowanie o nich właściwych instytucji ? powiedziała na konferencji Agata Maciejczyk z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). „Podając pacjentowi leki, zawsze narażamy go na niebezpieczeństwo” – mówiła Maciejczyk, która jest dyrektorem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych w URPL. Dodała, że niepożądane działania leku mogą wystąpić nawet przy prawidłowym dawkowaniu. ?Nie wszystko da się przewidzieć, mimo prób na zwierzętach i badań klinicznych. Jednak zaniechanie działania też niesie zagrożenie? ? zaznaczyła. Czytaj dalej

Dziecko trzeba leczyć inaczej niż dorosłego.

Niemowlętom i małym dzieciom nie należy podawać leków bez konsultacji z lekarzem, nie można też przekonywać, że lek „jest smaczny”, a zastrzyk „nie boli” – ostrzegali lekarze podczas konferencji prasowej „Dziecko nie jest miniaturką dorosłego! Odrębności farmakoterapii u dzieci”. Konferencję zorganizował Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Czytaj dalej