Od nauki języka rośnie mózg.

Szwedzcy naukowcy twierdzą, że intensywne przyswajanie języka obcego powoduje powiększenie się niektórych obszarów mózgu. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie „NeuroImage”. Badacze z Lund University w Szwecji za pomocą obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI – Magnetic Resonance Imaging) zbadali mózgi młodych ludzi uczestniczących w przyspieszonym kursie języka obcego i odkryli, że zwiększyła się u nich powierzchnia pewnych części kory mózgowej, a także hipokampa – obszaru odpowiedzialnego za nawigację przestrzenną oraz asymilowanie nowej wiedzy. W dodatku powiększanie się specyficznych rejonów mózgu było zależne od indywidualnej łatwości uczenia się języków i postępów w nauce. U osób o dużych zdolnościach językowych hipokamp i zakręt skroniowy górny rozrastały się bardziej niż u innych. Natomiast u badanych, którzy musieli włożyć więcej wysiłku w nadążenie za wymaganiami kursu językowego, obserwowano większe zmiany w zakręcie czołowym środkowym. Czytaj dalej

Małemu dziecku wystarczy 5 godzin kontaktu z językiem obcym, aby zacząć gaworzyć w tym języku.

Zaledwie 5 godzin kontaktu z językiem obcym, a więc innym niż ojczysty język rodziców, pozwala małemu dziecku włączyć charakterystyczne dla niego dźwięki do gaworzenia. Z badań prowadzonych w ciągu ostatniego ćwierćwiecza wynikało, że niemowlęta zaczynają rozumieć mowę rodziców w wieku ok. 6 miesięcy. Do ukończenia 1. roku życia stają się do tego stopnia dostrojone do odbioru niuansów dźwięków określonego rodzaju, że spada ich zdolność odróżniania dźwięków z innych języków. Parę lat temu naukowcy wykazali jednak, że krótkotrwałe wystawienie na oddziaływanie drugiego języka może odwrócić te zmiany. Czytaj dalej

Co jest najlepszą metodą nauki nowego języka obcego?

Co jest najlepszą metodą nauki nowego języka obcego: wkuwanie słówek czy może lekcje z native speakerem? Paul Sulzberger z Victoria University przekonuje, że najlepiej jak najwięcej słuchać brzmienia obcej mowy, a zrozumienie wcale nie jest tu konieczne. Czytaj dalej