Papieskie spotkanie z Cichymi Pracownikami Krzyża i Ochotnikami Cierpienia: ewangelizacyjny wymiar choroby i niepełnosprawności.

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” – te słowa Jezusa stały w centrum papieskiego spotkania ze stowarzyszeniami założonymi przez bł. Luigiego Novarese. Ten włoski kapłan społecznik, zmarły w 1984 r., został przed rokiem (11 maja 2014 r.) wyniesiony do chwały ołtarzy. Ok. 5 tys. osób konsekrowanych, księży i wiernych świeckich należących do stowarzyszeń Cichych Pracowników Krzyża oraz Centrów Ochotników Cierpienia przybyło do Auli Pawła VI. Nie zabrakło też niepełnosprawnych, którymi opiekuje się to dzieło, mające formę międzynarodowej konfederacji. Okazją spotkania było stulecie urodzin założyciela, zwanego apostołem chorych. Warto dodać, że aktualnie moderatorem generalnym Cichych Pracowników Krzyża jest Polak, ks. Janusz Malski. Czytaj dalej

Episkopat USA w 40. rocznicę legalizacji aborcji: 55 mln dzieci pozbawiono życia, to przerażające.

Amerykanie obchodzą dziś smutną rocznicę. Przed 40 laty Sąd Najwyższy USA zalegalizował aborcję. W konsekwencji 55 mln dzieci odebrano życie. Skala tego zjawiska jest przerażająca – czytamy w oświadczeniu amerykańskiego episkopatu.
Biskupi apelują, by dzisiejszą rocznicę przeżywać w atmosferze zadumy, modlitwy i pokuty. Przypominają, że tylko miłość, która troszczy się o najsłabszych, jest w stanie przezwyciężyć kulturę śmierci. Dlatego zachęcają do troski też i o tych, którzy targnęli się na życie nienarodzonych. Zło aborcji powoduje niewyobrażalny ból. Jednak Jezus daje nam uzdrowienie i odnowę. On nie chce nas potępić, ale uwolnić od brzemienia zła, którego się dopuściliśmy – zapewniają biskupi. Czytaj dalej

Benedykt XVI podczas Mszy chrzcielnej: wiara to najcenniejszy dar Boga dla nas!

W Niedzielę Chrztu Pańskiego, zgodnie z tradycją wprowadzoną przez swego poprzednika, Benedykt XVI ochrzcił w Kaplicy Sykstyńskiej tym razem 21 dzieci pracowników Watykanu. W homilii Papież zwrócił uwagę, że chrzest Janowy nie miał charakteru sakramentalnego, gdyż sakramenty ustanowił Chrystus przez swą śmierć i zmartwychwstanie. Był to raczej akt pokutny. Kiedy Jan zobaczył Jezusa stojącego w kolejce z grzesznikami, zdziwił się, bo rozpoznał w Nim Mesjasza, Świętego Bożego, Tego, który jest bez grzechu. Jezus jednak wyjaśnił mu, że przyjmując chrzest ma ?wypełnić wszystko, co sprawiedliwe?, czyli być posłusznym woli Ojca. Zgodnie z nią stał się człowiekiem. Chcąc być we wszystkim jak jeden z nas, On, bezgrzeszny, stanął razem z grzesznikami. Czytaj dalej

Brońcie krzyża, bądźcie świadkami miłości- list Biskupów Polskich na Niedzielę Świętej Rodziny!

?Historia świadczy, że każdy, kto ? strojąc się w szaty obrońcy praw człowieka ? walczy z krzyżem, ostatecznie okazywał się tyranem? ? napisali biskupi polscy w Liście na Niedzielę Świętej Rodziny. W przesłaniu, które jest odczytywane 27 grudnia w kościołach w całej Polsce, apelują do małżonków, by byli świadkami miłości w rodzinach i w życiu społecznym. Młodych zachęcają do odkrycia pięknej i wymagającej miłości, która będzie mocnym fundamentem ich więzi. Czytaj dalej

Papież do młodzieży: Chrystus da wam szczęście!

Zwracając się po Mszy do młodzieży w Starym Bolesławcu, Benedykt XVI wskazał, że prawdziwą, wyczerpującą i zadowalającą odpowiedź na jej pragnienie szczęścia daje tylko Chrystus. To On wychodzi każdemu na spotkanie. Czytaj dalej