Kosmiczny ból głowy.

Badacze postulują, żeby uznać kosmiczny ból głowy – i nie chodzi tu o jego natężenie, ale o przyczynę – za nową wtórną jednostkę chorobową. Po zbadaniu 17 astronautów obalono teorię, że w grę wchodzi powodowana przez nieważkość choroba lokomocyjna, ponieważ w ? przypadków nie znaleziono żadnych powiązań tego rodzaju (Cephalalgia). Czytaj dalej