„Jałmużna Wielkopostna”.

Prawie 1,2 mln skarbonek rozprowadziła w parafiach Caritas Polska w ramach kolejnej edycji „Jałmużny Wielkopostnej”, z której dochód w tym roku przeznaczony zostanie na wsparcie osób starszych pozostających bez opieki, zakładanie klubów seniora i wolontariat osób na emeryturze. Akcja już po raz piąty ma wymiar ekumeniczny. Wspólnie z Caritas uczestniczą w niej ELEOS Kościoła Prawosławnego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. W roku 2010 ?Jałmużna Wielkopostna? organizowana jest pod hasłem ?Bądźmy świadkami miłości?. Kościelne organizacje charytatywne promując akcję, chcą wspólnie zwrócić społeczną uwagę na los starszych osób, które u schyłku życia często są pozbawieni opieki i troski najbliższych, żyją w osamotnieniu i opuszczeniu. Czytaj dalej

Jałmużna to nie litość, a gest braterstwa!

Czym jest Jałmużna Wielkopostna wyjaśnia w rozmowie na łamach Życia Warszawy ks. dr Zbigniew Sobolewski, etyk, sekretarz generalny Caritas Polska. Zgodnie ze znaczeniem greckiego słowa ?eleemosyne? oznacza datek dla ubogich, pomoc bliźniemu w potrzebie. W Kościele jest rozumiana jako gest braterstwa i solidarności z ubogimi. Jest też formą doskonalenia duchowego człowieka – mówi ks. Sobolewski. Dlatego w Wielkim Poście już po raz piąty Kościoły katolicki, prawosławny i protestanckie razem organizują ogólnopolską jałmużnę pod hasłem ?Bądźmy świadkami miłości? – dodaje i opowiada, jak jest zorganizowana. Czytaj dalej