Szybkie rozpoczęcie leczenia SM poprawia rokowania.

Rozpoczęcie leczenia interferonami już po pierwszym rzucie stwardnienia rozsianego daje 50-procentową skuteczność, a na etapie pełnoobjawowej choroby – 33 proc. W Polsce leczy się jednak zaledwie kilkanaście proc. chorych. Górnośląskie Centrum medyczne (GCM) w Katowicach prowadzi akcję informacyjną o możliwości korzystania z terapii refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czytaj dalej

Nowoczesne terapie SM pozwalają uniknąć wózka inwalidzkiego.

Polscy pacjenci ze stwardnieniem rozsianym będą mogli skorzystać z nowoczesnej terapii, która hamuje przebieg choroby i zapobiega narastaniu niesprawności. Od 1 stycznia 2013 r. na liście leków refundowanych znajduje się nowy lek na SM o nazwie fingolimod. 7 stycznia 2013 r. Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) zarekomendowała refundowanie drugiego leku – natalizumabu – ze środków publicznych. Warunkiem jest jednak ustalenie takiego sposobu finansowania, który obniży koszty tej terapii w sposób możliwy do zaakceptowana przez płatnika, tj. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Jak podkreślił w rozmowie z PAP dr Jacek Zaborski, ordynator oddziału neurologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, dotychczas nowe leki na SM, określane jako leki „drugiego rzutu”, nie były w Polsce w żaden sposób refundowane. Miesięczny koszt takiego leczenia wynosi ok. 7,5 tys., więc niewielu ludzi stać na taką terapię. Dlatego stosowali je tylko nieliczni pacjenci, którym udało się uzbierać pieniądze, np. z pomocą różnych fundacji. Czytaj dalej

Wirus odbiera nowotworowi chęć do życia.

Udało się zidentyfikować mechanizm, dzięki któremu onkolityczne wirusy VSV mogą niszczyć komórki nowotworowe – informuje „Journal of Virology”. Badania przeprowadzili dr Ewan F. Dunn i prof. John H. Connor z Boston University School of Medicine. Wirus pęcherzykowatego zapalenia jamy ustnej (VSV) nie powoduje u człowieka istotnych problemów zdrowotnych, bo łatwo radzi sobie z nim zdrowy układ odpornościowy. Wystarczy, że limfocyty uwolnią działający na komórki interferon, aby powstrzymać infekcję. Jednak komórki nowotworu nie reagują właściwie na interferon, co czyni je bezbronnymi wobec wirusa. VSV może dzięki temu bez przeszkód wyłączyć działanie szlaku sygnalizacyjnego AKT, mającego kluczowe znaczenie dla procesów życiowych nowotworu. Czytaj dalej

Doustny lek na stwardnienie rozsiane (SM) coraz bliżej!

Pierwszy doustny lek dla chorych na stwardnienie rozsiane (SM), fingolimod, który redukuje częstość zaostrzeń choroby lepiej niż powszechnie stosowany w jej leczeniu interferon, może zostać zarejestrowany w USA już we wrześniu tego roku. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zapowiedziała bowiem, że wówczas podejmie decyzję na ten temat. Na razie komitet doradczy FDA zarekomendował rejestrację fingolimodu w terapii pacjentów z najczęstszą postacią SM, tzw. rzutowo-remisyjną, argumentując, że lek wykazał się istotną skutecznością w leczeniu tej postaci choroby oraz że jego terapeutyczna dawka 0,5 mg ma wysoki profil bezpieczeństwa. „Dla pacjentów jedną z najważniejszych zalet tego leku jest to, że ma postać tabletki zażywanej doustnie. Pacjenci nie muszą więc robić sobie iniekcji czy infuzji żylnych, ale wystarczy że zażyją lek raz dziennie” – powiedział PAP prof. Krzysztof Selmaj z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który kierował polskimi badaniami klinicznymi nad lekiem. Czytaj dalej

Austriacki standard w leczeniu raka nerki.

Dzięki zastosowaniu leczenia celowanego, choroby śmiertelne, jak rak nerki, stają się chorobami przewlekłymi. Profesor Manuela Schmidinger z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu przypomina, że w 2006 roku został zarejestrowany pierwszy lek celowany do terapii raka nerki ? sunitynib, a później pojawiły się trzy kolejne ? sorafenib, bewacizumab i temsirolimus. Najnowszym z nich jest zarejestrowany w czerwcu 2008 roku w USA i w sierpniu 2009 roku w Unii Europejskiej lek o nazwie ewerolimus. Prof. Cezary Szczylik, kierownik Kliniki Onkologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, przypomina, że wkrótce zarejestrowany będzie kolejny lek ? pazopanib, którego wyniki badań zostały opublikowane podczas konferencji ASCO w 2009 roku. Czytaj dalej

Znaleziono naturalne białko, które zwalcza grypę.

Harvard Medical School informuje, że naukowcy zidentyfikowali w organizmie człowieka rodzinę białek IFITM (białka transmembranowe indukowane przez interferon), które zwiększają naturalną odporność na infekcję wirusową. Białka te blokują większość cząsteczek wirusa przed wniknięciem do komórki w początkowej fazie cyklu zakażenia, czyli przy przyłączaniu się wirusa do błony komórkowej. Działają one przeciw wirusowi grypy typu A, łańcuch H1N1, wirusowi Zachodniego Nilu, choroby denga i żółtej febry. IFITM nie chroni przed HIV lub wirusem żółtaczki typu C. Już po zainfekowaniu komórek, białka te pełnią również ważną rolę w odpowiedzi immunologicznej na interferon. Czytaj dalej

Nowa metoda leczenia Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C?

Badacze donoszą o eksperymentalnej metodzie leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C, które sprawdza się u szympansów i stanowi dużą nadzieję dla zakażonych ludzi. Jak tłumaczą twórcy metody z Southwest Foundation for Biomedical Research, polega ona na blokowaniu cząsteczki wykorzystywanej przez wirusy HCV (ang. Hepatitis C Virus) do replikacji. Co ważne, lek obniżający miano wirusa we krwi działa przez kilka miesięcy po ostatnim podaniu. Obecnie znajduje się on w pierwszej fazie testów klinicznych. To pierwszy tego typu medykament, którego działanie sprawdza się na ludziach. Czytaj dalej

Budowa genu warunkuje skuteczność leczenia wirusowego zapalenia wątroby.

Różnice w budowie genu kodującego interferon odpowiadają za powodzenie lub fiasko leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C – informują naukowcy z Australii i Japonii w dwóch niezależnych pracach opublikowanych na łamach pisma „Nature Genetics”. Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa HCV, prowadzi do poważnego uszkodzenia wątroby i jest wiodącą przyczyną rozwoju raka tego narządu. Według danych statystycznych Polskiej Grupy Ekspertów HCV w Polsce jest prawie 700 tys. zakażonych wirusem HCV, a na świecie ponad 170 milionów. Czytaj dalej

Onkolodzy: badania potwierdzają skuteczność leku na raka nerki.

Lek na raka nerki o nazwie sorafenib wydłuża życie pacjentów z zaawansowaną postacią tego nowotworu – dowodzą wieloletnie badania, w których brali udział również polscy pacjenci. Publikacja na ten temat ukazała się na łamach czasopisma medycznego „Journal of Clinical Oncology”. Brak publikacji „pełnych, końcowych wyników badania” tego leku w recenzowanym czasopiśmie był jednym z argumentów, którymi Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM) uzasadniła brak pozytywnych rekomendacji dla programu lekowego z sorafenibem w terapii zaawansowanego raka nerki. Pieniądze na leki objęte takimi programami pochodzą ze środków publicznych. Czytaj dalej

Nowy lek na zapalenie wątroby typu C.

Telaprevir, eksperymentalny lek z grupy inhibitorów proteaz, daje doskonałe rezultaty w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C) – informują badacze z Duke University. Właśnie zakończyła się kolejna faza testów klinicznych preparatu. Przeprowadzone próby należały do tzw. II fazy testów klinicznych, czyli wstępnych eksperymentów mających na celu ocenę skuteczności oraz bezpieczeństwa opracowanej terapii. W studium wzięło udział 250 pacjentów cierpiących na WZW C, u których nie próbowano wcześniej żadnych metod leczenia. Czytaj dalej