Zbiorowe przeżywanie, czyli stan psychiczny społeczeństwa dotkniętego tragedią!

Kwiaty, znicze, msze, tłumy ludzi czuwających pod Pałacem Prezydenckim. Łzy i rozpacz, jak po stracie kogoś bliskiego. – Obserwowane zbiorowe przeżywanie, to ból połączony z przyjaźnią i łącznością z obcymi sobie ludźmi. Patetycznie określam to przejściem na wyższy poziom człowieczeństwa – przyznaje Hanna Brycz, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Opisując atmosferę tych kilku dni od katastrofy lotniczej, mówimy o innej jakości relacji. Mamy do czynienia z bezinteresownym altruizmem i chęcią niesienia pomocy. Czytaj dalej