Wycieczka do Instytutu Dr Ratha w Kalifornii- oprowadza Dyrektor tej placówki Dr Aleksandra Niedzwiecki!

Warto zapoznać się z zasadami medycyny komórkowej, która jest skuteczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych! Każdy Internauta zainteresowany tym tematem może ode mnie otrzymać niezbędne, bezpłatne materiały informacyjne: internetowy katalog produktów Dr Ratha oraz cennik. Poinformuję również w jaki sposób można samemu zamówić produkty oraz otrzymać wiele informacji na temat ich działania i zastosowania; Jacek Roik, tel. 14, 655 84 49 , 13.00- 14.00 i 19.00- 20.00. A teraz zwiedzamy Placówkę Naukową w Kalifornii- oprowadza Dyrektor dr Aleksandra Niedzwiecki!….. Czytaj dalej