Rząd zajmie się projektem założeń dot. informatyzacji ochrony zdrowia.

Rząd zajmie się we wtorek projektem założeń do noweli o systemie informacji w ochronie zdrowia, który określa m.in. zasady funkcjonowania i wydawania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Karty Specjalisty Medycznego. W projekcie zaproponowano rozszerzenie zakresu osób, którym zostanie wydana Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ). Zgodnie z obecnymi regulacjami karta wydana byłaby osobom posiadającym status ubezpieczonego, a w myśl projektu – wszystkim osobom, które w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych mają status posiadających prawo do świadczeń. Czytaj dalej

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt założeń dot. informatyzacji ochrony zdrowia.

Zasady funkcjonowania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Karty Specjalisty Medycznego zostały opisane w projekcie założeń do noweli ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, opublikowanym w poniedziałek przez resort zdrowia. Jak wyjaśnił resort, celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian, które umożliwią pełne wdrożenie rozwiązań w zakresie elektronizacji systemu informacji w ochronie zdrowia, obejmujących: e-recepty, e-skierowania oraz e-zlecenia na wyroby medyczne, a także wprowadzenia działań z zakresu telemedycyny. Czytaj dalej

NIK: informatyzacja ochrony zdrowia może się znacznie opóźnić (aktl.)

Uruchomienie systemu informacyjnego ochrony zdrowia może się znacznie opóźnić w stosunku do planów – powiedział PAP prezes NIK Jacek Jezierski. System zakłada m.in. wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i kart pacjenta, e-recept, i e-skierowań. NIK przeprowadziła kontrolę w Ministerstwie Zdrowia, Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia oraz w 19 szpitalach. Kontrolerzy wysłali także ankiety do wszystkich świadczeniodawców wykonujących hospitalizację w ramach kontraktu z NFZ; informacji zasięgano też u marszałków województw. Czytaj dalej

NIK: informatyzacja ochrony zdrowia może się znacznie opóźnić.

Uruchomienie systemu informacyjnego ochrony zdrowia może się znacznie opóźnić w stosunku do planów – powiedział PAP prezes NIK Jerzy Jezierski. System zakłada m.in. wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i kart pacjenta, e-recept, i e-skierowań. NIK przeprowadziła kontrolę w Ministerstwie Zdrowia, Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia oraz w 19 szpitalach. Kontrolerzy wysłali także ankiety do wszystkich świadczeniodawców wykonujących hospitalizację w ramach kontraktu z NFZ; informacji zasięgano też u marszałków województw. Czytaj dalej