Hydraulicy, malarze natryskowi i fryzjerzy – najbardziej zagrożeni rozwojem astmy.

Pomimo znanych czynników ryzyka i istnienia prawnych zaleceń dotyczących pracy z chemikaliami i stosowania wyposażenia ochronnego, wiele przypadków astmy nadal jest spowodowanych ekspozycją na substancje toksyczne w miejscu pracy – piszą szwedzcy naukowcy. W międzynarodowym badaniu prowadzonym na Akademii Sahlgrenska przy Uniwersytecie w Goeteborgu przeanalizowano przypadki 13 tys. losowo wybranych osób ze Szwecji, Norwegii, Danii, Islandii i Estonii. Badanie dotyczyło lat 1980-2000. Jak pokazały wyniki, w wymienionym okresie na astmę chorowało 429 osób. 7 proc. przypadków astmy wśród kobiet było spowodowanych ekspozycją na szkodliwe czynniki w miejscu pracy; wśród mężczyzn odsetek ten wynosił 4 proc.
Okazało się też, że całkowita zapadalność na astmę wynosiła 1,3 przypadków na 1000 wśród mężczyzn i 2,4 przypadków na 1000 u kobiet. Czytaj dalej