Lekarze: wiedza o dziecięcej opiece paliatywnej w Polsce jest niewielka.

Wiedza o opiece paliatywnej dzieci jest w Polsce jeszcze niewielka. Są problemy z organizowaniem jej w placówkach specjalistycznych – mówili lekarze podczas rozpoczętej w czwartek konferencji „Pediatryczna Opieka Paliatywna – problemy stare i nowe”. Konferencja naukowo-szkoleniowa potrwa do soboty, odbywa się w Przewięzi (Podlaskie). „Skoro ta wiedza nie jest duża, lekarze i osoby pracujące w tej dziedzinie muszą się spotykać i wymieniać doświadczeniami” – powiedział PAP Dariusz Kuć, lekarz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, które organizuje konferencję.
W Przewięzi spotkało się ok. 100 osób – lekarzy, pielęgniarek, psychologów i wolontariuszy związanych z opieką paliatywną. Tematyka konferencji dotyczy stosowanych metod paliatywnej terapii w onkologii dziecięcej, leczeniu żywieniowym, wybranych zagadnień paliatywnej opieki perinatalnej i neurologicznej. Będą także poruszane zagadnienia etyczne w podejmowaniu trudnych decyzji medycznych. „Po raz pierwszy w naszym regionie organizujemy ogólnopolską konferencję, w której uczestniczą hospicja dziecięce z całej Polski. Chcemy spotkać się, by skonsultować nasze dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu opieki paliatywnej u dzieci z ciężkimi chorobami” – powiedział Kuć. Czytaj dalej