Autyzm ma związek z męskimi hormonami.

Wysoki poziom męskich hormonów w organizmie matki może sprzyjać wystąpieniu autyzmu u dziecka – informuje pismo „Molecular Psychiatry”.
Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD), obejmujące między innymi autyzm dziecięcy i zespół Aspergera, to szerokie pojęcie, dotyczące różnych typów osób o cechach autystycznych (najczęściej płci męskiej). U wszystkich osób ze spektrum autystycznego występują poważne zaburzenia interakcji społecznych i komunikacji oraz znacznie ograniczone zainteresowania i bardzo powtarzalne, stereotypowe zachowania. Przyczyny występowania autyzmu nie są dokładnie znane, choć przyjmuje się, że mogą mu sprzyjać czynniki genetyczne oraz środowiskowe. Czytaj dalej