Abp Migliore w ONZ: walka z prostytucją i narkomanią wymaga skupienia się na ich klientach i konsumentach!

W dzisiejszym świecie łatwość komunikowania i wymiany z ludźmi we wszystkich zakątkach globu sprzyja coraz większej globalizacji nie tylko solidarności i handlu, ale niestety również przestępczości. Zwrócił na to uwagę 21 czerwca w Nowym Jorku stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Występując na forum ONZ podczas spotkania nt. międzynarodowej przestępczości zorganizowanej abp Celestino Migliore skupił się na jej dwóch znaczących dziedzinach: prostytucji i handlu narkotykami. Czytaj dalej