Chorujemy, bo zabijamy duże zwierzęta.

Wyniszczanie przez człowieka populacji wielkich zwierząt przynosi ludziom wymierne szkody. Od dłuższego już czasu obserwowano, że wraz z zanikaniem dużych zwierząt zwiększa się liczba przypadków zoonoz, czyli chorób przenoszonych ze zwierząt na ludzi. Teraz uczeni ze Smithsonian Institution znaleźli prawdopodobną przyczynę takiego stanu rzeczy. Naukowcy zauważyli, że w Afryce Wschodniej spadek populacji dużych zwierząt jest wprost skorelowany ze wzrostem populacji gryzoni. Nasze badania wykazały, że zdrowie ekosystemu, dzikiej przyrody i ludzi są ze sobą powiązane – mówi Kristofer Helgen z National Museum of Natural History. Czytaj dalej

Ślepiec – kolejny gryzoń odporny na raka.

Nie tylko afrykański golec, ale i prowadzący podobny tryb życia ślepiec ze Bliski Wschodu jest odporny na raka. Badania nad tymi gatunkami mogą pomóc w poszukiwaniu terapii dla ludzi – informuje pismo „BMC Biology”. Ślepiec (Spalax ehrenbergi) drąży tunele w wilgotnej glebie krajów położonych u wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego. Długość jego ciała wynosi około 30 cm. Jak sama nazwa wskazuje, ma oczy w zaniku, pokryte skórą. Żywi się głównie podziemnymi częściami roślin (korzenie, kłącza, cebulki), często powodując szkody w uprawach. Czytaj dalej