Badania podważają popularny mit, że dietę dobiera się do grupy krwi.

Teoria, zgodnie z którą potrzeby dietetyczne danej osoby zależą od jej grupy krwi nie znalazła potwierdzenia naukowego – wynika z badań naukowców kanadyjskich, które publikuje pismo „PLOS ONE”. Badacze są zgodni co do jednego: zdrowa dieta odgrywa – obok regularnej aktywności fizycznej, niepalenia tytoniu i nie nadużywania alkoholu – najważniejszą rolę w profilaktyce schorzeń, jak również w ich terapii. Piramida żywienia opracowana przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) daje podstawowe wytyczne odnośnie zdrowego żywienia. Czytaj dalej

Bakterie sprezentowały nam enzym, by chronić nas przed wirusami.

Enzymy współtworzące grupy krwi mogliśmy dostać „w prezencie” od bakterii poprzez poziomy transfer genów (pomiędzy przedstawicielami różnych gatunków), co miało na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób wirusowych – sugerują naukowcy, których wnioski ukazały się w piśmie „Scientific Reports”. Naukowcy z Uniwersytetu Bath i Florida Atlantic University zbadali trójwymiarową strukturę molekularną glikozylotransferazy bakterii jelitowej Bacteroides ovatus. Glikozylotransferazy są grupą enzymów tworzących węglowodanowe determinanty antygenowe na glikoproteinach i glikolipidach błonowych. Okazało się, że struktura enzymu jest bardzo podobna do wersji występującej u ssaków, mimo iż pełni on zupełnie inne funkcje. Czytaj dalej

We wtorek- 14.06.- Światowy Dzień Krwiodawcy

We wtorek obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy, upamiętniający urodziny Karla Landsteinera – odkrywcy grup krwi uhonorowanego Nagrodą Nobla. Z tej okazji Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Polski Czerwony Krzyż organizują imprezy w całej Polsce. Krew i jej składniki potrzebne są głównie osobom, które straciły własną krew w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, osobom z zaburzeniami krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także pacjentom z chorobami rozrostowymi i nowotworami, w trakcie i po chemioterapii. Krew lub jej składniki może oddać zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, która waży ponad 50 kg. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, wraz z badaniami trwa ok. godziny. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL i adresem, trzeba też wypełnić kwestionariusz, który zawiera pytania dotyczące stanu zdrowia. Do oddania krwi kwalifikuje lekarz po zmierzeniu ciśnienia i przeprowadzeniu wywiadu; przed oddaniem krwi pobierana jest próbka, badany jest poziom hemoglobiny. Każdy dawca otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4,5 tys. kcal. – osiem tabliczek czekolady. Czytaj dalej

Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy!

14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy, upamiętniający urodziny Karla Landsteiner’a odkrywcy grup krwi uhonorowanego Nagrodą Nobla. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów to „Nowa krew dla świata”. Inicjatorzy obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy pragną zwrócić szczególną uwagę na ludzi młodych, którzy odgrywają istotną rolę w honorowym krwiodawstwie. Narodowe Centrum Krwi w imieniu tysięcy biorców, którzy otrzymali krew lub jej składniki, składa przy tej okazji podziękowania Polakom oddającym honorowo krew. Czytaj dalej

Odczynniki do rozróżniania grup krwi będą produkowane w Polsce.

Uniwersytet Jagielloński (UJ) i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach (RCKiK) zawiązały konsorcjum, którego celem jest opracowanie pierwszych w Polsce nowoczesnych odczynników do diagnostyki serologicznej. Każdego roku dwa miliony Polaków leczonych jest krwią i preparatami krwiopochodnymi. Bezpieczeństwo pacjentów wymaga, by podawać im wyłącznie krew zgodną z ich grupą. Czytaj dalej

Polacy kandydaci do Nobla z dziedziny Fizjologii lub Medycyny.

Polacy kandydaci do Nobla z dziedziny Fizjologii lub Medycyny
Pomiędzy 189 laureatami nagrody Nobla za osiągnięcia w Fizjologii lub Medycynie lub nie ma ani jednego przedstawiciela Polski. Natomiast Polscy byli wielokrotnie nominowani do tej nagrody co też stanowi w opinii środowisk naukowych, poważne wyróżnienie. Czytaj dalej