Raport OECD: Grecy najmniej zadowoleni z życia, Polacy średnio.

W Grecji i Hiszpanii z powodu kryzysu gospodarczego w latach 2007-2012 spadł poziom zadowolenia z życia, jednak np. w Niemczech i Wielkiej Brytanii jest on wyższy – wykazał raport OECD „How’s Life? 2013”. Polska znalazła się wśród krajów o średnim zadowoleniu. Niemal we wszystkich krajach OECD mniejsze jest natomiast zaufanie społeczne do ekip rządzących. Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), największy spadek zadowolenia z życia odnotowano w Grecji, gdzie w latach 2007-2012 liczba osób zadowolonych zmniejszyła się aż o 20 punktów procentowych. W Hiszpanii jest ich o 12 punktów procentowych mniej, a we Włoszech – o 10 punktów. Czytaj dalej

Ponad 20 lat wieloośrodkowych klinicznych doświadczeń. Immunokorekcja hormonami grasicy ? gra warta świeczki!

W Polsce temat immunokorekcji, w tym immunorehabilitacji wykreowali na początku lat 70 ? tych profesorowie hematolog Julian Aleksandrowicz i torakochirurg Wit Rzepecki. Pierwszy stwierdzał nagminnie niedobory odpornościowe u pacjentów chorych na białaczkę, drugi usuwał pacjentom z miastenią przerośniętą grasicę. Grecy lokalizowali w grasicy (thymus) duszę. Tymoterapia ma swe początki w latach 60-tych XX wieku. Profesorowie Abraham White i Allan Goldstein (do dziś kontynuuje tę naukową ścieżkę, sekundował walce o polski lek z grasicy) w USA rozpoczęli badania nad biologiczną aktywnością ekstraktów grasiczych. W Europie najbardziej zaawansowane w rozpoznaniu tego tematu są aktualnie : Izrael, Niemcy, Włochy, Węgry i Polska. Czytaj dalej