Kto będzie leczył starszych pacjentów?

Geriatrzy, kardiolodzy i anestezjolodzy proponują jak najszybsze opracowanie specjalnych standardów leczenia pacjentów w wieku powyżej 75 roku życia. Ustalenie takich wytycznych jest dziś pilnym wyzwaniem dla medycyny inwazyjnej, gdyż stopniowo przesuwa się w górę granica wieku osób kwalifikowanych do poważnych zabiegów operacyjnych. Wypracowanie takich standardów w zakresie przygotowania przedoperacyjnego, zabiegu, a potem leczenia pooperacyjnego podniosłoby bezpieczeństwo diagnozowania i poprawiło jakość terapii osób starszych. Czytaj dalej