Gruźlica – nieodłączna towarzyszka ludzkości.

Prątek gruźlicy towarzyszy ludzkości od co najmniej 70 tys. lat – ogłosili naukowcy na łamach pisma „Nature Genetics”. Międzynarodowa grupa naukowców, kierowana przez Sebastiena Gagneux ze Szwajcarskiego Tropikalnego Publicznego Instytutu Zdrowia, sprecyzowała miejsce i czas pojawienia się choroby. Opierając się na zsekwencjonowanym genomie prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis) badacze ustalili, że pojawił się on co najmniej 70 tys. lat temu w Afryce. Czytaj dalej