Prawo do genetycznej ignorancji.

Ludzie powinni mieć prawo zarówno do wiedzy o genetycznych czynnikach ryzyka zagrażających im samym i ich dzieciom, jak i do pozostania w stanie niewiedzy na ten temat – zwraca uwagę „New Scientist”. Sekwencjonowanie całego genomu już zaczyna zmieniać diagnostykę rzadkich, dziedzicznych chorób. W ciągu kilkudziesięciu lat może się stać rutynowym działaniem medycznym. Czytaj dalej