Współpraca dwóch genów sprzyja rozwojowi choroby Alzheimera.

Gen, który wcześniej nie był powiązany z predyspozycjami do choroby Alzheimera, może znacznie je zwiększać, jeżeli występuje w tandemie z innym genem podnoszącym ryzyko tej choroby – informuje pismo „PLoS Genetics”. Naukowcy z Washington University School of Medicine w St. Louis doszli do takich wniosków badając genomy czterech grup osób. W pierwszej znaleźli się ludzie z bardzo wysokim poziomem białka tau w płynie mózgowo-rdzeniowym. Białko tau tworzy w mózgu tzw. splątki neurofibrylarne (zwyrodnienia włókienkowe charakterystyczne dla choroby Alzheimera). W drugiej grupie poziom białka tau był bardzo niski. Trzecią grupę stanowiły osoby z bardzo wysokim poziomem białka prekursorowego amyloidu beta (APP), tworzącego w mózgu blaszki amyloidowe (są to struktury charakterystyczne dla choroby Alzheimera), a czwartą – osoby z bardzo niskim poziomem tego białka w płynie mózgowo-rdzeniowym. W sumie w badaniach wzięły udział 212 osoby. Czytaj dalej