Gazeta dla Lekarzy!

Szanowni Czytelnicy,
lekarz niejedno ma imię, choć w tradycyjnym i poniekąd już historycznym rozumieniu jest to osoba lecząca ludzi oraz posiadająca dyplom ukończenia studiów na wydziale lekarskim. W czasach Hipokratesa lekarz i pacjent tworzyli w pełni wystarczające sobie towarzystwo. Z upływem czasu wokół lekarza i pacjenta pojawiało się coraz więcej osób, a wszystkie z niezwykłym zapamiętaniem deklarowały, że ich życiową dewizą jest dobro chorego. Z czasem zaczęły sugerować, iż wiedzą lepiej niż lekarz, co jest potrzebne pacjentowi. Potrzeby pacjenta to bardzo tajemnicze i ewoluujące pojęcie, będące mieszanką rzeczywistych potrzeb terapeutycznych, wyobrażeń o potrzebach, apetytów konsumpcyjnych, podszeptów sąsiadek i mediów, a także impulsów powstających pod wpływem wszechobecnych reklam. Warto uświadomić sobie, że dobro chorego i potrzeby pacjenta nie zawsze są tożsame. Co więcej, istnieje rzeczywiste dobro chorego i marketingowe pojęcie dobra chorego. Czytaj dalej