NFZ proponuje zmiany w opiece specjalistycznej.

Wzrost liczby świadczeń w gabinetach zabiegowych bez konieczności pobytu w szpitalu i zwiększenie liczby zgłoszeń przez poradnie pacjentów do przeszczepu nerki – to cele zmian w finansowaniu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które proponuje NFZ.
Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz przekazała w poniedziałek do konsultacji projekt nowelizacji zarządzenia dotyczącego ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Zaproponowano w nim zmianę mechanizmu wyodrębniania pieniędzy na finansowanie niektórych zabiegów, które mogą być wykonywane w poradni specjalistycznej bez hospitalizacji oraz na kwalifikację do przeszczepów. Czytaj dalej