Apel o uwzględnienie szczepionek skojarzonych jako obowiązkowych dla wszystkich wcześniaków w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2013 i kolejne lata.

Fundacja Wcześniak zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego z rekomendacją i apelem o uwzględnienie szczepionek skojarzonych jako obowiązkowych dla wszystkich wcześniaków w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2013 i kolejne lata.
Powyższa rekomendacja uzyskała jednogłośną akceptację środowiska medycznego, reprezentowanego m.in. przez Krajowego Konsultanta ds. Neonatologii, Mazowieckiego Konsultanta ds. Neonatologii, a także Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Krajowego Konsultanta ds. Pediatrii, Prezesa Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, a także Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pediatrii dla województwa wielkopolskiego oraz Konsultanta ds. Immunologii Klinicznej w woj. mazowieckim, którzy przy współudziale przedstawicieli Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia oraz Wydziału Zdrowia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie wzięli udział w Panelu Ekspertów w dn. 3 lipca br. Rekomendacja ta jest także zgodna z założeniami „Apelu o działania na rzecz zdrowia wcześniaków”, ogłoszonego w Parlamencie Europejskim w dn. 23.11.2011 r., kiedy to Prezes Zarządu Fundacji Wcześniak Pan dr Tomasz Makaruk przedstawił obowiązujące w Polsce standardy opieki okołoporodowej wcześniaków.
Poniżej prezentujemy skrót treści Raportu z Panelu Ekspertów zawierający kluczowe argumenty o charakterze medycznym oraz społecznym za wpisaniem szczepionek skojarzonych dla wszystkich wcześniaków do Programu Szczepień Ochronnych. Czytaj dalej