Powołano stowarzyszenie dla pacjentów z arytmią serca.

O oficjalnym rozpoczęciu działalności stowarzyszenia dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi poinformowano w piątek w trakcie spotkania edukacyjnego organizowanego przez fundację „Serce dla Arytmii”. W spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się 4. kwietnia w Pałacu Staszica w Warszawie, wzięli udział wybitni polscy specjaliści z dziedziny kardiologii, którzy opowiadali o najczęściej występujących zaburzeniach rytmu serca, dostępnych w Polsce sposobach leczenia oraz okolicznościach mogących wskazywać na istnienie problemów kardiologicznych. Czytaj dalej