Prześwietlanie raka.

Analizując obraz próbki skóry w podczerwieni za pomocą spektrometru pracującego w podczerwieni FTIR możliwe jest wykrycie komórek różnych nowotworów skóry. Metoda ta jest porównywalnie precyzyjna, jak dotąd stosowane techniki, a dzięki komputerowemu wsparciu – zdecydowanie szybsza, donosi „The Analyst”. Czytaj dalej