Światło pomoże w leczeniu ran oparzeniowych.

Czy rany oparzeniowe trzeciego stopnia można wyleczyć za pomocą światła, tlenu i naturalnego związku chemicznego, tzw. fotouczulacza? Nad taką metodą pracuje dr Mariusz Stanisław Grinholc z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed. Na przygotowanie metody uczony otrzymał 950 tys. złotych ze środków programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do leczenia ran oparzeniowych nawet trzeciego stopnia uczeni z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed chcą wykorzystać tzw. terapię fotodynamiczną. „Do tej pory jest ona wykorzystywana głównie do leczenia zmian nowotworowych. Okazało się, że może być też skuteczna w przypadku zakażeń bakteryjnych” – powiedział PAP Mariusz Stanisław Grinholc. Czytaj dalej