Przedstawiciel Watykanu na forum ONZ: dostęp do żywności to podstawowe prawo człowieka.

Prawo do odpowiedniego wyżywienia i jego znaczenie dla ludzkiego rozwoju zostały uznane już w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a potwierdzone później w różnych dokumentach międzynarodowych. Podjęto liczne zobowiązania, by położyć kres głodowi na świecie. Jednak w wielu krajach kryzysy głodu wciąż powracają. Trzeba zatem zrobić o wiele więcej – podkreślił 29 października na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ abp Francis Chullikatt. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku wystąpił na poświęconym rozwojowi rolnictwa i bezpieczeństwu żywnościowemu spotkaniu oenzetowskiego komitetu do spraw ekonomicznych. Podkreślił, że prawo do wyżywienia musi być widziane przede wszystkim przez pryzmat praw człowieka. Czytaj dalej

Watykan: leki na AIDS konieczne też dla dzieci!

Ludzkość nie radzi sobie z epidemią Aids. Należy uczciwie ocenić dotychczasowe programy walki z rozprzestrzenianiem tej choroby, które bardziej opierały się na ideologii niż na względach naukowych ? powiedział na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji. Abp Celestino Migliore zabrał głos w debacie na temat zobowiązań podjętych przez wspólnotę międzynarodową w tym względzie. Czytaj dalej