Stan ekologiczny Sekwany znacznie się poprawił.

Przez dziesiątki lat francuska Sekwana pod względem ekologicznym przedstawiała sobą tragiczny obraz, jednak obecnie obserwuje się w rzece coraz więcej m.in. łososi i węgorzy, co, jak podkreślają badacze, wskazuje na znaczną poprawę stanu jej wód. „Ten rok przeszedł wszelkie oczekiwania” – powiedział we wtorek Bernard Breton z francuskiego Narodowego Związku Rybołówstwa (FNPF). Szacuje, że przez Paryż w wodach Sekwany w tym roku zdążyło już przepłynąć ok. tysiąca łososi. Czytaj dalej