FAO i WHO ostrzegają przed 10 najgroźniejszymi pasożytami w żywności.

FAO i WHO opracowują nowe normy dla światowego handlu żywnością, które mają pomóc w kontrolowaniu obecności szkodliwych pasożytów w produktach spożywczych. Organizacje opublikowały listę 10 najgroźniejszych w skali światowej pasożytów. „Niektóre pasożyty mogą żyć w naszym ciele latami” – ostrzega we wtorkowym komunikacie Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). „Mimo ogromnych kosztów społecznych brakuje informacji na temat pochodzenia tych pasożytów, o tym jak żyją w organizmie, i co ważniejsze jak nas zarażają” – wskazuje organizacja. W szczególności w Azji i Afryce brakuje jakichkolwiek danych o występowaniu pasożytów. Czytaj dalej

Santiago de Chile: wypowiedź Stolicy Apostolskiej na konferencji FAO.

W walce ze światowym głodem trzeba bardziej ludzkich postaw, a nie wyłącznie rozwoju techniki i postępu naukowego. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy FAO mówił o tym na regionalnej konferencji o walce z głodem w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Spotkanie w Santiago de Chile przebiegło pod hasłem: „Skuteczne odpowiedzi dla tych, którzy cierpią głód”. Czytaj dalej

Caritas: walka z głodem jest powinnością Unii Europejskiej.

Walka z głodem to główne zadanie wspólnoty międzynarodowej – wskazuje Caritas Europa w raporcie o bezpieczeństwie żywnościowym. Dokument zatytułowany „Rola Unii Europejskiej w zwalczeniu głodu do 2025 roku” zaprezentował na forum Parlamentu Europejskiego Jorge Nuño Mayer. „Nikt nie powinien umierać ani cierpieć z głodu – przypomniał w Strasburgu sekretarz generalny Caritas Europa. – To jest pierwszy moralny obowiązek ludzkości i wyznacznik człowieczeństwa”. Czytaj dalej

Przedstawiciel Watykanu na forum ONZ: dostęp do żywności to podstawowe prawo człowieka.

Prawo do odpowiedniego wyżywienia i jego znaczenie dla ludzkiego rozwoju zostały uznane już w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a potwierdzone później w różnych dokumentach międzynarodowych. Podjęto liczne zobowiązania, by położyć kres głodowi na świecie. Jednak w wielu krajach kryzysy głodu wciąż powracają. Trzeba zatem zrobić o wiele więcej – podkreślił 29 października na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ abp Francis Chullikatt. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku wystąpił na poświęconym rozwojowi rolnictwa i bezpieczeństwu żywnościowemu spotkaniu oenzetowskiego komitetu do spraw ekonomicznych. Podkreślił, że prawo do wyżywienia musi być widziane przede wszystkim przez pryzmat praw człowieka. Czytaj dalej

ONZ/ 12 proc. światowej populacji cierpi z powodu głodu.

Z najnowszego raportu ONZ wynika, że jedna na osiem osób cierpi na chroniczne niedożywienie. Z opublikowanego we wtorek dokumentu wynika, że poziom głodu w ostatnich latach spada, jednak nie tak szybko jak zakładali przedstawiciele oenzetowskiej agencji ds. żywności. Z informacji opublikowanych w najnowszym raporcie Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wynika, że w latach 2011-2013 842 miliony ludzi cierpiały z powodu głodu. Liczba ta stanowi 12 proc. całej populacji. Czytaj dalej

Papież do przedstawicieli FAO: miliony umierających z głodu to prawdziwy skandal.

Blisko 450-osobową delegację FAO przyjął 20 czerwca Papież na specjalnej audiencji. Grupę stanowili uczestnicy 38. Konferencji Ministerialnej Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Celem rzymskiego spotkania przedstawicieli całego świata jest m.in. poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak wspomagać te obszary globu, gdzie głód stanowi jeden z największych do rozwiązania problemów. Jak przypomniał zebranym Ojciec Święty, świat produkuje tyle żywności, że wystarczyłaby ona do wyżywienia wszystkich. Największym problemem jest jednak jej dystrybucja. Fakt, że tak wielu ludzi ginie z głodu, Franciszek nazwał prawdziwym skandalem. Czytaj dalej

FAO: 2 mld ludzi jest niedożywionych, 1,4 mld ma nadwagę, a 500 mln jest otyłych.

870 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu, a dwa miliardy jest niedożywionych – podała we wtorek Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w raporcie. Odnotowano w nim, że 1,4 miliarda osób ma nadwagę, a 500 mln jest otyłych. W dorocznym raporcie ogłoszonym w siedzibie FAO w Rzymie mowa jest o ogromnych kosztach społecznych i ekonomicznych głodu, niedożywienia, a także niewłaściwego odżywiania na świecie. Koszty te oszacowano na 3,5 tryliona dolarów (w tym około 2 trylionów to skutki niedożywienia), co stanowi 5 procent globalnego PKB. To 500 dolarów na osobę – wynika z obliczeń. Czytaj dalej

FAO: Głód cierpi prawie 870 mln ludzi.

Liczba głodujących ludzi na świecie spadła w ostatnich latach poniżej 870 mln, co i tak jest wielkością nie do przyjęcia – poinformowała we wtorek w Rzymie Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).
Raport FAO opublikowany wspólnie z Międzynarodowym Funduszem Rozwoju Rolnictwa (IFAD) i Światowym Programem Żywnościowym (WFP) prezentuje dokładniejsze szacunki na temat chronicznego niedożywienia w wyniku głodu, oparte na lepszej metodologii i danych z ubiegłych dwóch dekad.
Według dokumentu na temat braku bezpieczeństwa żywnościowego na świecie w 2012 roku, zaprezentowanego we wtorek, liczba ludzi cierpiących „chroniczny głód” w latach 2010-2012 ustaliła się na poziomie 868 mln.
Poprzednie dane FAO z 2010 roku mówiły o 925 mln ludzi dotkniętych głodem. Rok wcześniej organizacja alarmowała, że ich liczba przekracza miliard. FAO przyznała jednocześnie, że doniesienia z 2009 roku o miliardzie niedożywionych, czyli jednej szóstej ludności świata, oparte były na rachubie obciążonej błędami metodologicznymi. Czytaj dalej

Papieski apel na Światowy Dzień Żywności o zmianę stylu życia i pomoc wszystkim głodującym.

?Wolność od głodu to pierwszy, konkretny wyraz prawa do życia, które, choć uroczyście głoszone, często jest jeszcze bardzo dalekie od realizacji?. Przypomina o tym Papież w przesłaniu do dyrektora Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z okazji Światowego Dnia Żywności. Ten dzień, jak zauważa, to okazja do zwrócenia uwagi na ?sytuację tylu naszych braci i sióstr, którym brakuje codziennego chleba?. Jedną z największych katastrof humanitarnych ostatnich dziesięcioleci ? pisze Benedykt XVI ? jest powodujący liczne ofiary głód w krajach Rogu Afryki. Wobec zagrożenia śmiercią głodową i przemieszczania się całych społeczności w poszukiwaniu pożywienia konieczna jest pomoc bezpośrednia, ale i długoterminowa. Sytuację utrudnia jeszcze światowy kryzys, który wpłynął też na produkcję rolną i w konsekwencji na dostęp do żywności. Czytaj dalej

Papież do przedstawicieli FAO o potrzebie rodzinnych gospodarstw rolnych i ochronie dzieci przed głodem.

Kryzys obejmujący obecnie już wszystkie aspekty rzeczywistości gospodarczej i społecznej wymaga wzmożonej walki z ubóstwem, by uwolnić od głodu miliony ludzi. Zwrócił na to uwagę Papież, przyjmując w Watykanie uczestników 37. sesji konferencji generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).
Benedykt XVI podkreślił, że wyżywienie jest podstawowym prawem każdej osoby i wiąże się z prawem do życia. Ubóstwo i głód są często skutkiem działań egoistycznych. Nie można przemilczać faktu, że również żywność stała się przedmiotem spekulacji czy podlega obrotom rynku, któremu brak zasad moralnych i wciąż wydaje się on być nastawiony wyłącznie na zysk. Ojciec Święty przypomniał, że według FAO i autorytatywnych ekspertów globalna produkcja rolna winna wystarczyć do wyżywienia całej ludności świata. Wskazał ponadto, że solidarność musi stać się istotnym kryterium wszelkich działań politycznych i strategii gospodarczej. Czytaj dalej

Światowa konsumpcja ryb bije wszystkie dotychczasowe rekordy.

Średnie spożycie ryb w świecie na głowę osiągnęło rekordowy poziom 17 kg na głowę, co zapewnia ponad 3 mld ludzi 15 proc. ich zapotrzebowania na białko zwierzęce.
fot. 20minutes.fr Jak podaje FAO tak dynamiczny wzrost jest możliwy dzięki rozwojowi hodowli ryb morskich, które powoli osiągają przewagę nad tradycyjnymi połowami. FAO ostrzega, że zasoby rybne w oceanach i morzach są zdecydowanie wyeksploatowane i konieczne jest odbudowanie tych zasobów. Przemysłowa hodowla ryb prawie już dogoniła ilości ryb pozyskiwanych w drodze połowów. Czytaj dalej

Watykan: eksperci o żywności modyfikowanej genetycznie.

Eksperci Papieskiej Akademii Nauk pozytywnie zaopiniowali organizmy genetycznie zmodyfikowane i ich rolę w walce z głodem na świecie. Takie są wyniki badawczej sesji akademii, która odbyła się w maju ubiegłego roku w Watykanie. Uczestniczyło w niej 40 naukowców, w tym 7 członków Akademii i 33 zaproszonych ekspertów. Wczoraj została opublikowana dokumentacja tej sesji, czyli wystąpienia uczonych oraz obszerne konkluzje i rekomendacje. Podkreślono w niej, że inżynieria genetyczna sama w sobie nie stanowi żadnego zagrożenia, a produkty transgeniczne nie są ani mniej, ani bardziej niebezpieczne od normalnych. Czytaj dalej

Benedykt XVI do FAO: solidarnie przeciw głodowi.

Kościół czyni wszystko, co w jego mocy, aby walczyć z głodem. Jest jednak świadomy, że to jedynie część działań, które musi podjąć wspólnota międzynarodowa, aby świat był wreszcie wolny od klęski głodu ? pisze Benedykt XVI w tegorocznym przesłaniu na Światowy Dzień Wyżywienia. Przypada on 16 października, jednak w FAO obchodzi się go dzisiaj i dziś też zostało odczytane w rzymskiej siedzibie organizacji papieskie orędzie. Czytaj dalej

Polska Akcja Humanitarna: codziennie na świecie z głodu umiera 15 tys. dzieci!

Prawie 15 tys. dzieci umiera codziennie z głodu i chorób będących jego wynikiem – poinformowała Polska Akcja Humanitarna. Z okazji przypadającego 16 października Światowego Dnia Walki z Głodem PAH organizuje kampanię „Świat bez głodu”. Jak poinformowała PAH w poniedziałek PAP, 925 milionów ludzi na kuli ziemskiej cierpi z powodu głodu. Oznacza to, że co 7 mieszkaniec ziemi nie ma dostępu do takiej ilości pożywienia, aby zaspokoić głód. 98 proc. ludzi cierpiących z powodu głodu żyje w krajach rozwijających się.
Każdego roku na świecie umiera 10,9 mln dzieci poniżej 5. roku życia. Głód i choroby wywołane niedożywieniem stanowią 60 proc. tych przypadków. Czytaj dalej

Potencjalne zagrożenia związane z GMO i żywnością transgeniczną.

Potencjalne zagrożenia według ekspertów FAO (2003):
A. Potencjalne, negatywne skutki dla środowiska
1.Geny mogą przeskakiwać do nieoczekiwanych miejsc.
Oznacza to, że geny mogą przechodzić (nazywane jest to ucieczką genów ) na inne organizmy tego samego lub innego gatunku. Szczególne zagrożenie powstaje w przypadku przejścia genu oporności na herbicyd z GM roślin na chwasty.
Istnieje konsensus naukowy co do dalekosiężnej konsekwencji takiej ucieczki genu: otóż, gdy raz takie geny lub sekwencje DNA zostaną uwolnione do środowiska, to nie ma możliwości ich wycofania z niego. Czytaj dalej

FAO ostrzega kraje Ameryki Łacińskiej na temat hodowli bydła!

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ostrzegła kraje Ameryki Łacińskiej, iż kontynuacja hodowli bydła w tych krajach w obecnym kształcie nie będzie możliwa na dłuższą metę, jeśli nie zostanie zredukowany jej negatywny wpływ na środowisko oraz nie poprawi się jej produktywność – podaje FAMMU/FAPA. Czytaj dalej

Bardotka chce wprowadzenia dnia wegetariańskiego.

Francuska aktorka Brigitte Bardot zaapelowała do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso o lobbowanie za wprowadzeniem w państwach członkowskich UE dnia wegetariańskiego. „Na kilka tygodni przed szczytem klimatycznym, który odbędzie się w Kopenhadze, pragnę zwrócić Pana uwagę na konieczność krytycznego spojrzenia na hodowlę, której skutki dla środowiska są bardzo niepokojące” – napisała Bardot w swym liście otwartym. Aktorka, odwołując się do raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), podkreśla, że na sektor hodowli bydła i trzody chlewnej przypada więcej emisji gazów cieplarnianych niż na transport. Czytaj dalej

Papież Benedykt XVI wygłosi przemówienie podczas XVI Światowego Szczytu Bezpieczeństwa Żywnościowego!

Na znaczenie udziału Benedykta XVI w Światowym Szczycie Bezpieczeństwa Żywnościowego wskazuje dyrektor Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Papież odwiedzi rzymską siedzibę FAO 16 listopada i wygłosi tam przemówienie do ponad tysiąca delegatów ze 190 krajów. O nadziejach związanych z tym wydarzeniem Jacques Diouf pisze 13 listopada na łamach L?Osservatore Romano. Dramat głodu dotyka codziennie ok. miliarda ludzi na całym świecie. ?Walka z nim jest więc nie tylko kwestią gospodarczą, ale również moralną. Wymaga determinacji politycznej bazującej na etyce stawiającej człowieka i jego godność w centrum wszelkich podejmowanych działań? ? podkreśla dyrektor FAO. Czytaj dalej