Obowiązkowe e-zwolnienia od 2015 r.

Lekarze będą zobowiązani do wystawiania zwolnień w formie dokumentu elektronicznego od 1 stycznia 2015 r. Obowiązek taki przewidują założenia do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które trafiły niedawno do konsultacji. Autorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Jak wyjaśnia MPiPS, celem proponowanych zmian jest m.in. skrócenie czasu koniecznego na wypełnienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, zdjęcie z lekarzy obowiązku przesyłania pocztą lub dostarczania osobiście do ZUS oryginałów zwolnień oraz przechowywania kopii przez 3 lata, udostępnienie lekarzom przeglądu wystawionych zwolnień (w tym papierowych), automatyczne informowanie pracodawców o zwolenieniach pracowników, wykluczenie ręcznego wprowadzania do systemu informatycznego przez pracowników ZUS danych z papierowych zwolnień, a także ograniczenie możliwości fałszowania zwolnień. Resort zakłada, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r., ale jeszcze przez rok lekarze będą mogli wystawiać zarówno zwolnienia elektroniczne, jak i papierowe. Czytaj dalej