„Doping mózgu” coraz częstszy wśród sportowców-amatorów.

Przyjmowane substancji zwiększających możliwości mózgu coraz częściej zdarza się wśród osób amatorsko uprawiających sport – informuje pismo „Plos One”. Jak wynika z niemieckich badań przeprowadzonych przez zespół prof. Periklesa Simona z uniwersytetu w Moguncji, 15 proc. osób uprawiających rekreacyjnie triathlon przyznaje się do zażywania leków na receptę, które mają zwiększać koncentrację. Przyjmowanie leków zwiększających wydolność mózgu jest wśród sportowców–amatorów popularniejsze niż leków poprawiających parametry fizyczne (13 proc. ankietowanych przyznało się do stosowania steroidów, erytropoetyny czy ludzkiego hormonu wzrostu). Oba rodzaje dopingu były wyraźnie popularniejsze wśród mężczyzn. Czytaj dalej

Erytropoetyna działa motywująco na mózg.

Erytropoetyna (EPO) bywa przez sportowców wykorzystywana jako środek dopingowy, ponieważ wpływając na erytropoezę – proces namnażania i różnicowania erytrocytów – zwiększa utlenowanie krwi, a więc i możliwości mięśni. Wg ostatnich badań szwajcarskich naukowców, działanie EPO jest nie tylko odroczone. Tuż po wstrzyknięciu hormon oddziałuje bowiem na mózg i znacznie poprawia motywację do działania. Zespół Maxa Gassmanna, fizjologa weterynaryjnego z Uniwersytetu w Zurychu, prowadził eksperymenty na dwóch grupach myszy: 1) transgenicznych gryzoniach z nadekspresją ludzkiej erytropetyny wyłącznie w mózgu (a więc bez wpływu na produkcję czerwonych krwinek) oraz 2) zwierzętach typu dzikiego, którym jednokrotnie podawano wysoką dawkę rekombinowanej ludzkiej erytropoetyny (hormon docierał do mózgu z krwią). Czytaj dalej

Eksperci: Potrzebne są nowe przepisy refundacji leków biopodobnych.

W Polsce trzeba wprowadzić nowe przepisy dotyczące refundacji leków, które obejmowały nową grupę coraz częściej stosowanych preparatów, nazywanych lekami biopodobnymi ? przekonywali specjaliści podczas zorganizowanej w Warszawie debaty na ten temat.
Podkreślono, że leki biologiczne zrewolucjonizowały współczesna medycynę, szczególnie w takich dziedzinach jak onkologia, diabetologia i nefrologia. Jako przykład podano takie preparaty, jak wykorzystywane w leczeniu raka przeciwciała monoklonalne, rekombinowana insulina ludzka, heparyny, erytropeotyna stosowana w leczeniu anemii oraz hormon wzrostu. Czytaj dalej

Hormon EPO wpływa na system immunologiczny.

EPO (erytropoetyna) to hormon odpowiedzialny za pobudzanie szpiku kostnego do produkcji czerwonych ciałek krwi. Bezpośrednio oddziałuje on na receptory (EPOR) obecne w komórkach prekursorowych erytrocytów (czerwonych krwinek). Receptory te są jednak obecne również w innych komórkach ciała, a ich funkcja była do tej pory nieznana. Manfred Nairz i Guenter Weiss z Innsbruck Medical University odkryli że EPO wpływa także na układ odpornościowy; odkrycie może mieć zastosowania praktyczne w postaci opracowania nowych terapii. Rolę komórek odpornościowych sterowanych hormonem EPO przebadano na mysim modelu: zakażenia bakterią salmonelli, oraz wywołanego chemicznie zapalenia jelita grubego. U myszy zarażonych salmonellą kuracja przy pomocy EPO powodowała spadek zdolności organizmu do zwalczania infekcji, a w rezultacie zwiększoną śmiertelność. Potwierdziło to wcześniejsze domniemania, że erytropoetyna hamuje ekspresję kluczowych genów prozapalnych. Czytaj dalej