„Świat zbliża się do ery post-antybiotykowej”.

W przyszłości coraz więcej ludzi będzie umierać na infekcje bakteryjne – ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. Przyczyna leży w coraz większej odporności bakterii na działanie antybiotyków. – Bez natychmiastowych i skoordynowanych powszechnych akcji świat zbliża się do ery post-antybiotykowej – ostrzega wicedyrektor WHO Keiji Fukuda.  Ze względu na to, że na całym świecie występuje coraz więcej szczepów bakterii odpornych na działanie antybiotyków, istnieje niebezpieczeństwo, że coraz częściej infekcje bakteryjne u ludzi będą kończyły się zgonem. Dotyczy to także zakażeń bakteryjnych, które można było do tej pory stosunkowo łatwo zwalczać – zaznacza Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w Genewie. Obserwowana od lat coraz wyższa odporność bakterii na działanie antybiotyków „jest obecnie jednym z głównych zagrożeń dla zdrowia” – stwierdza pierwszy globalny raport na ten temat. Czytaj dalej