Język i emocje oddziałują na siebie nawzajem.

Artykulacja określonych samogłosek wpływa na nasz nastrój, a on determinuje z kolei używanie słów o specyficznej konstrukcji – wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie „Emotion”. Naukowcy z Uniwersytetu w Kolonii (Niemcy) przeanalizowali związek między emocjami a artykulacją samogłosek w języku angielskim. Okazało się, że kiedy jesteśmy w dobrym nastroju, stosujemy więcej słów zawierających samogłoskę „i” (ang. aj), a kiedy nasz humor ulega pogorszeniu, do głowy przychodzą nam określenia, w których skład wchodzi samogłoska „o” (ang. oł). Czytaj dalej

Rower – środek transportu, który najbardziej poprawia nastrój.

Osoby, używające roweru jako środka transportu są ogólnie bardziej szczęśliwe niż ci, którzy korzystają z innych środków transportu – wskazują badania opublikowane w piśmie „Transportation”. Naukowcy z Clemson University w Karolinie Południowej (USA) doszli do takich wniosków po przenalizowaniu danych zebranych wśród ponad 13 tys. osób (uczestników studium o nazwie American Time Use Survey) na temat nastrojów i emocji, jakie towarzyszą im w trakcie różnych codziennych aktywności, w tym podróżowania. Czytaj dalej

Złe wspomnienia można łatwo zneutralizować.

Skupienie uwagi na kontekście, zamiast na emocjach, pomaga złagodzić negatywny wpływ przykrych wspomnień na samopoczucie – czytamy w czasopiśmie „Social Cognitive and Affective Neuroscience”. Rozpamiętywanie przeszłych wydarzeń, którym towarzyszyły nieprzyjemne emocje, jak smutek, wstyd czy strach może prowadzić do pogorszenia samopoczucia, a nawet wystąpienia zaburzeń psychicznych w postaci depresji lub lęku. Jednak naukowcy z Uniwersytetu Illinois (USA) przekonują, że wystarczy odwrócić uwagę od emocji i skierować ją na kontekst sytuacji, np. wygląd ludzi, warunki pogodowe, aby zneutralizować nieprzyjemne wrażenia, jakie niesie ze sobą dane wspomnienie. Czytaj dalej

Badanie: alkohol przywołuje lepszą stronę naszej osobowości.

Picie alkoholu stanowi atrakcyjny sposób radzenia sobie ze stresem, bo powoduje przełączenie osobowości na inny, bardziej adaptacyjny tor funkcjonowania – wynika z badania Joanny Jurczak ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Badaczka sprawdzała, jakie metody sprzyjają chwilowej, korzystnej zmianie tożsamości w stresujących sytuacjach towarzyskich i doszła do wniosku, że najlepiej sprawdza się w tym wypadku alkohol – aż 77 proc. badanych, którzy zdecydowali się posłużyć alkoholem w celu opanowania emocji, doświadczyło pozytywnej przemiany osobowości. Czytaj dalej

Mózg pod prądem bardziej docenia klasyczną sztukę.

Stymulacja mózgu impulsami elektrycznymi zwiększa przyjemność obcowania z klasycznymi dziełami sztuki – wykazali naukowcy z prywatnego Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie. Zaira Cattaneo z Uniwersytetu Bocconi wraz ze swoim zespołem przeprowadziła eksperyment, w którym pokazała, że potraktowanie prądem elektrycznym tych obszarów mózgu, które odpowiadają za odczuwanie emocji, zwiększa nasze uznanie dla dzieł sztuki – ale tylko tych klasycznych, przedstawiających realistyczne sytuacje. Czytaj dalej

Zidentyfikowano gen satysfakcji małżeńskiej

Gen regulujący wydzielanie serotoniny pozwala przewidzieć, do jakiego stopnia nasze emocje wpływają na relacje z innymi ludźmi – wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie „Emotion”. Naukowcy z University of California w Berkeley (USA) twierdzą, że posiadacze specyficznego wariantu genu o nazwie 5-HTTLPR przywiązują do atmosfery panującej w małżeństwie większą wagę niż pozostałe osoby. Czytaj dalej

Pokaż mi e-pocztę, a powiem ci kim jesteś.

Nasze emaile mówią o wiele więcej, niż myślimy. Słowa, które tworzą wiadomość, zdradzają nie tylko naszą płeć, ale też emocje, a czasami nawet cechy osobowości – informują naukowcy z Kanady. Aby zbadać ukryte w emailach emocje, Saif Mohammad i jego współpracownicy z National Research Council Canada zastosowali specjalną metodę analiz. Najpierw zatrudnili sztaby ludzi, którzy dopasowali konkretne emocje do 24 200 słów. Na przykład słowo „lody” skojarzono z emocją, jaką jest „radość”, a „ogrodnictwo” – ze „spokojem”. W ten sposób opracowali ogromną bazę danych „emocji” tekstu. Czytaj dalej

Pod wpływem stresu trudno kontrolować emocje.

Nawet w obliczu lekkiego stresu wyuczone techniki terapeutyczne, służące redukcji strachu i lęku, mogą okazać się nieskuteczne – informuje czasopismo „Proceedings of the National Academy of Sciences”. Naukowcy z New York University (USA) doszli do wniosku, że kontrolowanie emocji (szczególnie strachu i lęku) jest znacznie utrudnione w codziennym, pełnym stresujących wydarzeń życiu, nawet przy znajomości specjalnych metod terapeutycznych, które przynoszą pożądane skutki w gabinecie. Czytaj dalej

Pisemne wyrażanie emocji przyspiesza gojenie ran, także fizycznych.

Opisywanie traumatycznych przeżyć może skrócić czas gojenia się ran niemal o połowę – wskazują badania naukowców z Nowej Zelandii, o których informuje pismo „Psychosomatic Medicine”. Zdaniem autorów pracy oznacza to, że wyrażanie emocji na temat trudnych doświadczeń może być ważne nie tylko dla zdrowia psychicznego, ale też fizycznego. Naukowcy pod kierunkiem Elizabeth Broadbent z University of Auckland w Nowej Zelandii przeprowadzili trzydniowy eksperyment w grupie 49 zdrowych seniorów w wieku od 64 do 97 lat. Około połowa z nich miała przez 20 minut dziennie pisać o przykrych wydarzeniach życiowych. Zachęcano ich, by najbardziej otwarcie i szczerze, jak potrafią, wyrazili co czuli i o czym wówczas myśleli. W miarę możliwości mieli też podzielić się takimi myślami lub emocjami na temat trudnego przeżycia, których nigdy nie zdradzili innym osobom. Czytaj dalej

Emocje nadają muzyce barwy.

Ludzie kojarzą utwory muzyczne z określonymi kolorami w zależności od tego, jakie emocje wzbudza w nich zasłyszana melodia – informuje „Proceedings of the National Academy of Sciences”. Naukowcy z University of California (USA) zaobserwowali, że badane osoby intuicyjnie łączą radosną i żywą muzykę z barwami o jasnych odcieniach, najczęściej z kolorem żółtym lub pomarańczowym; natomiast smutne, ponure melodie wyobrażają sobie jako ciemne, chłodne barwy, np. kolor szary lub niebieski. Czytaj dalej

Zmarszczki pogłębiają smutek i złość na twarzy.

Zmarszczki i bruzdy na czyjejś twarzy zaburzają ocenę wyrażanych przez jej właściciela emocji – sugeruje badanie zaprezentowane podczas dorocznej konferencji Association for Psychological Science. Podczas badania uczestnicy oglądali fotografie 64 twarzy i zostali poproszeni o ich ocenę pod względem malujących się na nich emocji. Twarze starszych dorosłych oceniano jako wyrażające większy smutek i złość niż młodszych, choć wszystkie twarze miały wyraz neutralny. Czytaj dalej

Poziom lęku zależny od strategii regulacji emocji.

Sposób radzenia sobie ze swoimi emocjami w różnych sytuacjach życiowych wpływa na stopień nasilenia lęku – zawiadamia o wynikach badań amerykańskich naukowców czasopismo „Emotion”. Badacze z University of Illinois (USA) przekonują, że ludzie, którzy często posługują się strategią regulacji emocji opartą na przeformułowaniu poznawczym (reappraisal) wykazują niższy poziom lęku społecznego i lęku zgeneralizowanego niż osoby, które zazwyczaj tłumią swoje odczucia. Czytaj dalej

Wiara w Boga pozytywnie wpływa na leczenie osób psychicznie chorych.

Wiara w Boga może znacząco poprawiać skuteczność krótkoterminowej terapii zaburzeń psychicznych – wynika z badań naukowców z McLean Hospital w Bostonie, należącego do Harvard Medical School (USA). Ich praca, opublikowanym w najnowszym wydaniu „Journal of Affective Disorders”, poświęcona jest zbadaniu zależności pomiędzy wiarą w Boga wśród pacjentów psychiatrycznych, a ich oczekiwaniami odnośnie terapii i rzeczywistymi efektami leczenia. Czytaj dalej

Roboty wzbudzają w nas ludzkie uczucia.

Oglądanie nagrań z udziałem robotów wzbudza w nas emocje o podobnym natężeniu i ukierunkowaniu, co obserwowanie scen, w których uczestniczą ludzie – doszli do wniosku niemieccy naukowcy. Badacze z University of Duisburg-Essen (Niemcy) zauważyli, że osoby badane reagują empatycznie na sytuacje prezentujące życzliwe lub wrogie zachowanie zarówno w stosunku do robota, jak i człowieka. Wskazują na to obiektywne czynniki: zbliżony poziom pobudzenia organizmu oraz identyczny schemat aktywacji neuronów w układzie limbicznym mózgu. Czytaj dalej

Zmiany w mózgu u osób narażonych na zaburzenie dwubiegunowe.

Mózgi osób genetycznie obciążonych ryzykiem zachorowania na zaburzenie dwubiegunowe różnią się od mózgów przeciętnych ludzi – informują australijscy naukowcy na łamach „Biological Psychiatry”.
Zastosowanie obrazowania magnetyczno-rezonansowego (MRI) pozwoliło badaczom z Black Dog Institute i University of NSW na stwierdzenie, że mózgi młodych ludzi, którzy posiadają rodzica lub rodzeństwo cierpiących na zaburzenie dwubiegunowe, wykazują znacznie obniżoną aktywność w rejonie odpowiedzialnym za regulację reakcji emocjonalnych.
Osoby badane reagowały słabiej niż grupa kontrolna na widok zdjęć ludzkich twarzy wyrażających emocje radości, strachu, bądź spokoju. Szczególnie upośledzona okazała się odpowiedź na obserwowane uczucie strachu. Czytaj dalej

Smutny człowiek – chudszy portfel.

Wiadomo, że emocje jak radość czy smutek, mogą wpływać na podejmowanie decyzji. Mogą też w znacznym stopniu oddziaływać na zasobność naszego portfela – dowodzą naukowcy w swojej najnowszej pracy opublikowanej na łamach pisma „Psychological Science”.
Psycholog Jennifer Lerner z Harvard Kennedy School of Government w Cambridge (stan Massachusetts) razem z kolegami z Columbia University w Nowym Jorku sprawdzała jak smutny nastrój może wpływać na nasze zyski lub straty finansowe.
W trzech różnych doświadczeniach ochotników losowo podzielono na grupy – jedna oglądała nagranie wideo wywołujące smutek, druga – wywołujące wstręt, a trzecia – neutralne pod względem emocjonalnym.
Okazało się, że osoby, które obejrzały smutny film przejawiały większe zniecierpliwienie, koncentrację na teraźniejszości i krótkowzroczność w podejmowaniu decyzji finansowych niż pozostali uczestnicy eksperymentu. Wybierały one o 13-34 proc. niższe zyski bezpośrednie w zamian za wyższe, na które trzeba by było czekać 3 miesiące. W rezultacie, w dłuższej perspektywie czasowej zarabiały znacznie mniej niż osoby, które obejrzały film neutralny. Czytaj dalej

Alkoholicy mają trudności w rozpoznawaniu emocji.

Badacze twierdzą, że mężczyźni z problemem alkoholowym nieadekwatnie odczytują emocje, są mniej empatyczni i gorsi w wychwytywaniu ironii. Wyniki eksperymentu zostaną opublikowane w piśmie „Alcoholism: Clinical & Experimental Research”.
Rezultaty badania jasno wskazują na to, że mężczyźni permanentnie nadużywający alkoholu demonstrują deficyty w funkcjonowaniu empatycznym (wczuwaniu się w stany emocjonalne drugiej osoby), upośledzone rozumienie sarkastycznych komentarzy, trudności w identyfikowaniu emocji i intencji rozmówcy, a ponadto przeceniają występowanie pozytywnych emocji i nie do końca rozumieją negatywny wydźwięk ironicznych sytuacji. „To sugeruje, że ta sama sytuacja może być odczytana w zupełnie inny sposób przez alkoholika i drugą osobę” – zauważa Simona Amenta z University of Milano-Bicocca, współautorka badania. Naukowcy posuwają się nawet do stwierdzenia, iż ludzie z problemem alkoholowym mogą mieć trudności w generalnym rozumieniu bardziej skomplikowanych form komunikacji, na przykład humoru. Czytaj dalej

Horrory odchudzają.

Horrory nie tylko wzbudzają emocje, ale pomagają również schudnąć – dowiedli naukowcy z Uniwersytetu w Westminster w Wielkiej Brytanii – podał „The Telegraph”. Badania odbyły się w czasie serii 90-minutowych seansów filmów w trakcie których mierzono u widzów tętno, a także pobór tlenu i produkcję dwutlenku węgla oraz szybkość spalania kalorii – te zwiększyły się o prawie jedną trzecią w trakcie testów.
Wynik potwierdził teorię, że oglądanie horroru do złudzenia przypomina sytuację nagłego i krótkiego stresu, kiedy organizm wystawiony na nieoczekiwany wysiłek, musi zużyć więcej energii a przez spalić większą ilość kalorii. Czytaj dalej