Projekt ustawy ws. bezpłatnych leków dla emerytów i rencistów.

Bezpłatne zaopatrzenie w leki refundowane dla osób po 75. roku życia i z najniższą emeryturą lub rentą – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, którego pierwsze czytanie odbyło się we wtorek na posiedzeniu komisji senackich. Z inicjatywą przyznania wszystkim emerytom i rencistom bezpłatnych leków wystąpiło do Senatu Stowarzyszenie „Dzieci wojny” oraz dwie osoby prywatne. Projekt nowelizacji (ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – PAP) przygotowała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, ograniczając jednak to prawo do osób po 75. roku życia i o najniższych świadczeniach. Czytaj dalej

Znowu zwiększa się liczba ludności Polski, ale się starzejemy.

Po okresie spadku znowu zaczęła się zwiększać liczba ludności Polski, choć wzrost ten jest nieznaczny – wynika z najnowszego raportu o sytuacji zdrowotnej Polaków. Na koniec 2011 r. liczba naszych rodaków urosła do 38,3 mln. Liczba ludności naszego kraju zaczęła się zmniejszać w latach 1996-2007. W tym okresie nasza populacja skurczyła się o 178 tys. osób. Po tym okresie liczba ludzi mieszkających w Polsce zaczęła się ponownie powiększać; w 2010 r. wzrosła do 38,2 mln, a w 2011 r. – do 38,3 mln. Dzieje się tak, chociaż więcej osób z Polski wyjeżdża niż przyjeżdża (mamy tzw. ujemne saldo migracji zagranicznych). Zwiększył się natomiast przyrost naturalny, który od 2006 r. jest dodatni (jest więcej urodzeń niż zgonów). Od 2008 r. jest on dodatni zarówno na wsi jak i w miastach. Przyrost ludności naszego kraju utrzymuje się, mimo tego że w 2010 r. urodziło się o 4,3 tys. dzieci mniej niż rok wcześniej, Zmniejszył się również współczynnik urodzeń (z 11 do 10,8 na 1000 ludności). Czytaj dalej

Dzięki „tangoterapii” chorzy i emeryci w Argentynie wracają do życia.

W argentyńskich szpitalach nauka tanga, czyli tańca, którego podstawą jest bliski kontakt z partnerem, jest wykorzystywana jako terapia, umożliwiająca osobom chorym psychicznie oraz emerytom powrót do życia – pisze w piątek agencja AFP.
„Tym, co sprawia, że tango jest tak wyjątkowe, jest trzymanie drugiej osoby w ramionach. Dzięki temu tworzy się pewnego rodzaju relacja miłosna” – mówi Silvina Perl, która jest koordynatorką warsztatów tanga prowadzonych w szpitalu psychiatrycznym im. Jose Tiburcio Bordy w Buenos Aires.Psycholog tłumaczy, że magia tanga, które narodziło się pod koniec XIX wieku w biednych środowiskach Buenos Aires i Montevideo, pomaga w leczeniu zaburzeń psychicznych. „Oczywiście samo tango nie leczy, ale podczas godziny zajęć pacjenci nie mają halucynacji: są skoncentrowani, zajęci tym, aby dobrze wykonywać kroki” – dodaje Perl. Czytaj dalej

W trosce o opiekę nad starszymi osobami.

Pierwszego października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Demografowie podkreślają, że będzie ich przybywać, stąd potrzeba stworzenia systemu świadczeń opiekuńczych.
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 roku, aby przypomnieć o ich problemach. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), za początek starości uznaje 60. rok życia. Wyróżnia w niej trzy etapy: wiek podeszły (od 60. do 75. roku życia), wiek starczy (od 75. do 90. roku) i wiek sędziwy (powyżej 90. roku życia).
Do najważniejszych problemów ludzi starszych zalicza się samotność, chorobę, inwalidztwo, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności. W Polsce żyje obecnie ponad 6 mln osób starszych, wiele z nich jest niesamodzielnych. Czytaj dalej

Eksperci: Ponad 40 proc. polskich emerytów jest bezzębnych.

Aż ponad 40 proc. Polaków w wieku 65-74 lat nie ma już żadnych zębów, co jest ewenementem wśród krajów najbardziej rozwiniętych ? alarmowali specjaliści podczas konferencji ?Stomatologia 2011? Naczelnej Rady Lekarskiej, która w środę odbyła się w Warszawie.
Prof. Maria Wierzbicka, koordynator programu Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej Polaków, przedstawiła dane, z których wynika, że w ostatnim dziesięcioleciu uzębienie osób starszych jeszcze bardziej się pogorszyło. O ile w 1998 r. 34,7 proc. emerytów wieku 65-74 lat było bezzębnych, to w 2009 r. ich odsetek zwiększył się do 43,9 proc.
?Nastąpił również drastyczny spadek liczby osób z zachowaną funkcją żucia. Jeszcze w 2002 r. 69,4 proc. emerytów w wieku 65-74 lat wykazywało taką zdolność, ale w 2009 r. było ich zaledwie 49,6 proc.? ? powiedziała specjalistka. Dodała, że zdolność żucia ma ogromny wpływ zarówno na jakość życia, jak i stan zdrowia. Osoby, które ją zatraciły, są często ogólnie w znacznie gorszym stanie. Czytaj dalej

ZUS: Koniec papierowych legitymacji!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego stycznia zaprzestaje wydawania i potwierdzania papierowych legitymacji ubezpieczeniowych. Prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej potwierdzać będą inne dokumenty określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Emeryci i renciści powinni przedstawić legitymację emeryta lub rencisty. Wydane do tej pory i potwierdzone legitymacje będą uwzględniane do czasu upłynięcia terminu ich ważności. W ocenie ZUS, zmiana nie będzie miała wpływu na dostęp do opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach. Dowodem ubezpieczenia są inne dokumenty określone przez NFZ, w szczególności dokumenty potwierdzające opłacanie składek, m.in. druk ZUS RMUA. Czytaj dalej

Wyzwania polskiej ochrony zdrowia.

Polskie społeczeństwo się starzeje. Żyjemy dłużej i częściej cierpimy na choroby przewlekłe. A to oznacza, że koszty związane z leczeniem tych chorób i mniejszą produktywnością osób chorych będą rosły – do takich wniosków doszli eksperci Grupy Roboczej na Rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej, podczas spotkania, które odbyło się 28 września w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jak poinformowała przedstawicielka Grupy Aleksandra Pac, eksperci i ich goście rozmawiali o dostępnych innowacjach medycznych, barierach utrudniających ich wykorzystanie w Polsce i sposobach przełamania tych barier. Ustalili, że konieczne jest takie dostosowanie systemu ochrony zdrowia, by z jednej strony ograniczyć liczbę powikłań i niezdolności do pracy poprzez szerszy dostęp chorych do nowoczesnych, efektywnych metod leczenia, a z drugiej – utrzymać płynność finansową płatnika. Czytaj dalej

Więcej emerytów, mniej dzieci – demografowie o przyszłości Polski.

Do 2035 roku liczba ludności Polski zmniejszy się o ponad 2 mln i wyniesie ok. 36 mln, a co czwarta osoba będzie wtedy emerytem – alarmują demografowie. O konieczności przygotowania się do tych zmian i ich skutkach dyskutowano 25 czerwca na konferencji nt. ? Społeczno-ekonomiczne następstwa rozwoju procesów demograficznych do 2035 r.?, która odbyła się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Czytaj dalej