Rząd: zwolnienia lekarskie będą wystawiane także elektronicznie.

Wprowadzenie możliwości wystawiania i przesyłania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej przewiduje projekt noweli ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. We wtorek założenia do tego projektu przyjęła Rada Ministrów. Według resortu pracy i polityki społecznej zmiana ta ma na celu poprawę efektywności procesu obsługi zaświadczeń lekarskich, skrócenie czasu koniecznego na wypełnienie zaświadczenia przez lekarzy oraz zniesienie obowiązku przesyłania do ZUS oryginałów papierowych zaświadczeń lekarskich. Dzięki temu nie będzie też obowiązku przechowywania przez wystawiającego drugiej kopii zaświadczeń przez wymagane ustawowo trzy lata. Czytaj dalej