Towarzyskie osoby są bardziej zadowolone z życia.

Ludzie, którzy w wieku młodzieńczym byli otwarci na świat i ludzi, oraz cechowali się stabilnością emocjonalną są szczęśliwsi w późniejszym wieku – informuje „Journal of Research in Personality”. Brytyjscy naukowcy z University of Southampton, University of Edinburgh i University College London powiązali konkretne cechy osobowości (ekstrawersję i neurotyzm), ujawniające się we wczesnej młodości z poziomem dobrostanu psychicznego i satysfakcji życiowej odczuwanym w późnej dorosłości. Czytaj dalej

Odbicie osobowości w budowie mózgu.

Rozmiar różnych części mózgu odpowiada osobowości. I tak np. osoby sumienne miewają bardziej rozbudowaną boczną korę przedczołową, która bierze udział w planowaniu i kontrolowaniu zachowania.
Zespół Colina DeYounga z Uniwersytetu Minnesoty chciał sprawdzić, czy czynniki z modelu osobowości Wielkiej Piątki ? neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność ? korelują z rozmiarami struktur mózgowych.
W ich studium 116 ochotników wypełniało kwestionariusz osobowościowy, a następnie wszyscy wzięli udział w badaniu obrazowym mózgu, podczas którego oceniano relatywną wielkość poszczególnych jego rejonów. A oto tok rozumowania i wyniki uzyskane przez psychologów. Czytaj dalej

Cechy osobowości mają związek z długością życia.

Specyficzne cechy osobowości mają związek ze zdrowiem w okresie starzenia się oraz z długowiecznością – zaobserwowali naukowcy z USA w badaniach nad potomstwem stulatków. Informację na ten temat podaje pismo „Journal of the American Geriatrics Society”. Czytaj dalej