IJHARS: 17,4 proc. skontrolowanych partii oliwy z oliwek było źle oznakowanych.

Zgodnie z Rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji JHARS na 2011 rok, w II kwartale 2011 roku wojewódzkie inspektoraty JHARS w: Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie i Warszawie przeprowadziły kontrolę planową w zakresie jakości handlowej oliwy z oliwek, ze szczególnym uwzględnieniem oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości (Extra Virgin) oraz zafałszowań.
Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej oliwy z oliwek, w zakresie zgodności z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2568/91 z dnia 11 lipca 1991 roku w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy oraz prawidłowości znakowania oliwy z oliwek, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.
Kontrolą objęto trzy kategorie oliwy z oliwek, które zgodnie z rozporządzeniem UE mogą być wprowadzane do obrotu na etapie detalicznym, tj. oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości (Ekstra Virgin), oliwę z oliwek – złożoną z rafinowanej oliwy z oliwek i oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia oraz oliwę z wytłoczyn z oliwek. Czytaj dalej