Coraz więcej rolników stosuje biopreparaty.

W Polsce wzrasta liczba rolników stosujących biopreparaty przy produkcji roślinnej i zwierzęcej. Według specjalistów, w około 50 tys. gospodarstw (ok. 3 proc.) w całym kraju wykorzystywane są preparaty na bazie szczepów probiotycznych mikroorganizmów.
Preparaty na bazie szczepów probiotycznych mikroorganizmóww wykorzystuje około 3 proc. gospodarstw w Polsce

Uczestniczący w Gdańsku w konferencji nt. biotechnologii dla rolnictwa i obszarów wiejskich dyrektor Krajowego Centrum Mikroorganizmów, Sławomir Gacka poinformował PAP, że „wprowadzanie naturalnych metod w rolnictwie jest kluczem dla poprawy rentowności gospodarstwa konwencjonalnego”.

Jak tłumaczył, „dla rolnictwa nie ma alternatywy, bo ilość środków chemicznych i nawozów zastosowanych w minionych latach pokazała słabość tego kierunku”. „Stosowaliśmy szkodliwe dla środowiska preparaty, które zdegradowały gleby w Polsce” – podkreślił. Czytaj dalej

Zagrożenia jakie niosą biopestycydy w GM żywności!

A. Zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt, jak np.:

1) zagrożenia, jakie niosą ze sobą pestycydy wbudowane w GM rośliny, tzw. biopestycydy, jak podkreśla Hałat (2007). W krajach, gdzie organy rejestrujące dopuściły do obrotu GM żywność, jak w USA, konsumenci nieświadomie spożywają biopestycydy w takiej żywności

2) możliwość tworzenia się nowych typów cząsteczek patogennych w wyniku stosowania bakteryjnych i wirusowych wektorów (nośników transgenów). Np. gen oporności na antybiotyk włączany do wektora transgenu może się przenosić na organizmy bakteryjne powodując nieprzewidywalne skutki. Zjawisko takie spostrzegano w bakteriach jelit u człowieka (Chorąży, 2007), Czytaj dalej

Europejskie jeziora mniej zakwaszone.

Europejskie jeziora stają się mniej zakwaszone, ale całkowite odrodzenie się roślin i zwierząt słodkowodnych potrwa znacznie dłużej – informują naukowcy na łamach „Global Change Biology”. Badacze przy wsparciu Unii Europejskiej od 1980 r. dokonują pomiarów zanieczyszczeń i kontrolują ilość kwaśnych deszczów. W Europie Północnej i Ameryce przez dziesięciolecia wieku przemysłowego wiele rzek i jezior było bardzo zakwaszonych z powodu zanieczyszczeń przedostających się do środowiska. Wiele ryb wyginęło, a ekosystemy zostały poważnie zniszczone. W końcu Unia Europejska, by zapanować nad problemem, wprowadziła limity na emisje siarki. Od tego czasu kondycja środowisk wodnych zaczęła się poprawiać. Czytaj dalej