Międzynarodowe seminarium pt. „Suwerenność i samowystarczalność żywnościowa a rodzinne gospodarstwa.”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na międzynarodowe seminarium pt. „Suwerenność i samowystarczalność żywnościowa a rodzinne gospodarstwa.” Spotkanie to będzie wspaniałą szansą aby usłyszeć jakie działania i projekty realizują rolnicy i konsumenci w innych krajach wdrażając w praktykę ideę „Myśl globalnie, produkuj i jedz lokalnie”. Będzie również szansą aby spróbować pysznej, chłopskiej kuchni, odwiedzić małopolskich rolników oraz zwiedzić EKOCENTRUM ICPPC. Czytaj dalej