Polityczne porozumienie ministrów UE ws. możliwości zakazu upraw GMO.

Ministrowie ds. środowiska krajów UE osiągnęli w czwartek polityczne porozumienie ws. przepisów, które mają pozwolić krajom UE na ograniczenie lub zakaz upraw GMO na części lub całym swoim terytorium. Prace nad tymi przepisami trwają od 2010 r. Chodzi o zakaz upraw GMO, które są autoryzowane na poziomie Unii Europejskiej lub znajdują się w procesie autoryzacji. Na rynek UE są dopuszczane tylko te uprawy GMO, które według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie stanowią zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska. Czytaj dalej

EFSA: pyłki kukurydzy GMO są bezpieczne dla zdrowia.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznał, że pyłki kukurydzy genetycznie modyfikowanej MON 810 są tak samo bezpieczne dla zdrowia, jak pyłki kukurydzy niemodyfikowanej.
EFSA opublikował niedawno opinię naukową na temat bezpieczeństwa pyłku genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 obecnego w żywności – poinformowała Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAMMU/FAPA).
Według ekspertów EFSA użyta w żywności modyfikacja genetyczna kukurydzy MON 810 nie stwarza dodatkowego zagrożenia dla zdrowia w porównaniu z kukurydzą niemodyfikowaną genetycznie. Producenci żywności mogą wprowadzać na rynek pyłek pochodzący z kukurydzy MON 810, ponieważ jest bezpieczny tak samo, jak pyłek z upraw konwencjonalnych – twierdzi EFSA. Czytaj dalej

Zieloni krytykują agencję EFSA za jej opinie w sprawie GMO.

Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności i Pasz – EFSA mająca siedzibę w Parmie Włoszech jest ciałem doradczym i opiniującym unijne decyzje w kwestii bezpieczeństwa żywności w tym GMO. Wielokrotnie była krytykowana za niefrasobliwe działania. Ostatnio EFSA po raz drugi odrzuciła wnioski o długoterminowe badania wpływu na zdrowie przy skarmianiu kukurydzą GMO, co zostało skrytykowane przez Grupę Parlamentarną „Zielonych” – informuje FAMMU/FAPA. Wcześniej EFSA odniosła się negatywnie do długoterminowych badań profesora Seraliniego w których dowodził on, że skarmianie szczurów paszą z kukurydzą GMO powoduje liczne przypadki raka. Wg EFSA doświadczenia profesora były niewystarczającej jakości. Czytaj dalej

Unijna agencja odrzuca wnioski z badań Seraliniego nad szkodliwością GMO.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oficjalnie odrzuciła w środę wnioski z badań biologa Seraliniego nad szkodliwością GMO łączące kukurydzę NK603 i herbicyd Roundup produkcji firmy Monsanto z rakiem i wcześniejszą śmiercią. EFSA wskazuje na „braki w metodologii”. EFSA definitywnie odrzuciła wnioski z badań francuskiego biologa molekularnego Gillesa-Erica Seraliniego z uniwersytetu w Caen, uznając, że „nie są poparte danymi”. Według agencji występują „poważne braki” w koncepcji samych badań i ich metodologii, co oznacza, że nie zostały w ich przypadku spełnione wymogi naukowe. Agencja podkreśla, że „dopuszczalne normy naukowe nie zostały zachowane”, a tym samym „nie jest uzasadniony” ponowny przegląd jej wcześniejszego stanowiska w sprawie oceny bezpieczeństwa genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy NK603. Czytaj dalej

EFSA kwestionuje badania wskazujące na szkodliwość GMO.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) skrytykowała i wstępnie odrzuciła badania przeprowadzone przez francuskich naukowców, które zakwestionowały bezpieczeństwo żywności GMO – poinformowała Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa .
W swoim wstępnym raporcie Agencja stwierdziła, że badanie to nie miało „wystarczającej jakości naukowej”.
Chodzi o badania przeprowadzone pod kierunkiem dr. Gilles-Erica Seralini dotyczące karmienia szczurów kukurydzą GMO NK603. Wyniki tych badań opublikowano we wrześniu 2012 roku m.in. na łamach pisma „Food and Chemical Toxicology” i przedstawione na konferencji prasowej w Londynie.
Gryzoniom podawano kukurydzę GMO NK603 odporną na glifosat, substancję aktywną herbicydu Roundup produkowaną przez firmę Monsanto. Szczury przez cały czas trwania doświadczenia otrzymywały także wodę zawierającą środek chwastobójczy Roundup w ilościach, jakie zostały dopuszczone do użycia w USA. Czytaj dalej

Bezpieczna żywność w UE: EFSA chce zatrudnić więcej Polaków!

Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) Unii Europejskiej chce zatrudnić więcej ekspertów z Polski. Poinformowała o tym na konferencji w Warszawie dyrektor tej instytucji, Catherine Geslain-Laneelle, podkreślając jednocześnie wysoki poziom kompetencji polskich specjalistów. Założony w roku 2002 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jest niezależną od Komisji Europejskiej instytucją, finansowaną ze środków Unii. Czterystu pięćdziesięciu pracowników EFSA, z których ponad połowa jest naukowcami, współpracuje z 1500 specjalistami z całej Europy, w tym z ekspertami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego ? Polskiego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Czytaj dalej

Bakterie gronkowca złocistego u trzody w 17 krajach Unii Europejskiej!

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności (EFSA) opublikował raport na temat obecności bakterii gronkowca złocistego szczepu MRSA opornego na metycylinę w gospodarstwach hodowlanych trzody chlewnej w UE – informuje FAMMU/FAPA. Czytaj dalej

Seminarium: „Codex Alimentarius” a nasze zdrowie.

Szanowni Państwo! Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Seminarium pt. ?CODEX ALIMENTARIUS a nasze zdrowie?.
Seminarium poświęcone będzie przede wszystkim następującym problemom: genetycznej modyfikacji organizmów; dodatków do żywności oraz zawartych w niej pestycydów; suplementów żywnościowych; oświadczeń dotyczących właściwości leczniczych; kontroli organizacji międzynarodowych (WHO, FAO, Komisja Europejska, EFSA, FDA, itp); oraz międzynarodowych korporacji chemicznych, biotechnologicznych i farmaceutycznych nad międzynarodowym (w tym polskim) rynkiem żywności; praw konsumenckich oraz swobód obywatelskich. Czytaj dalej