Rząd przyjął założenia do projektu m.in. ws. e-recept i e-skierowań.

Elektroniczne recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, telemedycyna oraz utworzenie rejestru ratowników medycznych – to elementy przyjętych we wtorek przez rząd założeń do projektu nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia . Przygotowane przez ministra zdrowia założenia mają – jak zapowiada rząd – usprawnić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.
Zgodnie z nimi, od 1 sierpnia 2016 r. recepty mają być wystawiane w postaci elektronicznej. Dla recept papierowych ma obowiązywać okres przejściowy – do 1 stycznia 2020 r. Z kolei od 1 marca 2017 r. elektronicznie mają być wystawiane także skierowania na badania i zlecenia na wyroby medyczne. Czytaj dalej

W 2017 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Podmioty medyczne będą miały obowiązek prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej od sierpnia 2017 r., a nie od sierpnia br. – poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Stosowny projekt nowelizacji został przygotowany przez grupę posłów. Obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej jest częścią systemu informatyzacji ochrony zdrowia; zakłada on także wprowadzenie elektronicznych kart pacjenta, e-recept i e-skierowań. Dzięki prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej pacjenci otrzymają możliwość monitorowania statusu na liście osób oczekujących w kolejce do lekarza lub na badanie. Poradnie będą drogą elektroniczną przypominać o terminie wizyty. Pacjent będzie mógł w domu zalogować się i sprawdzić zalecania lekarskie z ostatniej wizyty. Czytaj dalej

e-Recepty od 1 sierpnia 2016 r.?

Rząd chce odsunąć e-rewolucję i proponuje, by wystawianie recept jedynie w postaci elektronicznej obowiązywało od 1 stycznia 2016 r., a w przypadku recept „pro auctore” i „pro familia” od 2020 r. Z kolei wystawianie e-skierowań i e-zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawy ma obowiązywać od 1 marca 2017 r., wydawanie elektronicznych kart ubezpieczenia zdrowotnego od IV kwartału 2015 r., a wydanie kart specjalisty medycznego do końca 2015 r. Takie propozycje znalazły się w projekcie założeń do projektu nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, który trafił właśnie do konsultacji. Czytaj dalej

NIK: informatyzacja ochrony zdrowia może się znacznie opóźnić (aktl.)

Uruchomienie systemu informacyjnego ochrony zdrowia może się znacznie opóźnić w stosunku do planów – powiedział PAP prezes NIK Jacek Jezierski. System zakłada m.in. wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i kart pacjenta, e-recept, i e-skierowań. NIK przeprowadziła kontrolę w Ministerstwie Zdrowia, Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia oraz w 19 szpitalach. Kontrolerzy wysłali także ankiety do wszystkich świadczeniodawców wykonujących hospitalizację w ramach kontraktu z NFZ; informacji zasięgano też u marszałków województw. Czytaj dalej

NIK: informatyzacja ochrony zdrowia może się znacznie opóźnić.

Uruchomienie systemu informacyjnego ochrony zdrowia może się znacznie opóźnić w stosunku do planów – powiedział PAP prezes NIK Jerzy Jezierski. System zakłada m.in. wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i kart pacjenta, e-recept, i e-skierowań. NIK przeprowadziła kontrolę w Ministerstwie Zdrowia, Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia oraz w 19 szpitalach. Kontrolerzy wysłali także ankiety do wszystkich świadczeniodawców wykonujących hospitalizację w ramach kontraktu z NFZ; informacji zasięgano też u marszałków województw. Czytaj dalej

Wiceminister Zdrowia Neumann: jeszcze w tym roku testy e-recept.

Jeszcze w tym roku rozpoczną się testy e-recept. Od przyszłego roku NFZ będzie wydawał karty pacjenta i specjalisty medycznego – zapowiedział w rozmowie z PAP wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Dodał, że nie ma opóźnienia w pracach nad elektronicznymi kartami. „Wszystko idzie zgodnie z planem. W pierwszej kolejności karty otrzymają lekarze i pielęgniarki po to, żeby nauczyli się z nich korzystać, a potem przekazywali tę wiedzę pacjentom. Informatyzacja musi być wprowadzana stopniowo, to proces kilkuletni, wymagający także oswojenia pacjentów z nowymi rozwiązaniami” – powiedział Neumann. Czytaj dalej

Stosowanie elektronicznych recept już wkrótce! Pacjent z dyskietką pójdzie do apteki.

Po wakacyjnej przerwie resortowi eksperci wrócili do pracy nad tworzeniem systemu pozwalającego na stosowanie e-recept. Minister zdrowia, Ewa Kopacz powołała tzw. komitet sterujący, który 25 sierpnia rozpoczął swoją działalność. Po zaakceptowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów przez tenże komitet zostanie ogłoszone postępowanie, które wyłoni wykonawcę systemu. Jak mówią resortowi informatycy zaangażowani w projekt, ma on przyspieszyć wystawianie recept przez lekarza oraz ich realizację przez farmaceutę. Zostaną m.in. wykluczone błędy wynikające z pomyłek w pisowni nazwy leku, nieprawidłowego opisu postaci leku i wielkości opakowania, nieprawidłowego odczytania nazwy leku przez farmaceutę.
Dodatkowo system ma wspierać lekarza przy wyborze terapii podczas wystawiania recepty, a także pozwoli płatnikowi na dostęp do pełnej i szczegółowej informacji o wystawionych receptach. Czytaj dalej