Alternatywa dla Halloween!

Katolicy w różnych krajach starają się przywrócić chrześcijański charakter uroczystości Wszystkich Świętych i tym samym powstrzymać jej komercjalizację w postaci Halloween. Wydrążona dynia ze świecą w środku to element na trwałe związany z obchodzeniem Halloween. I tak na przykład w Paryżu młodzi ewangelizatorzy chcą wykorzystać grozę jutrzejszego wieczoru i wszechobecną symbolikę śmierci, by głosić zwycięstwo Chrystusa zmartwychwstałego. Czytaj dalej