Watykan: sesja plenarna Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Pod hasłem „Czynić dobro przez cierpienie. Czynić dobro cierpiącemu” trwa w Watykanie sesja plenarna Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych. Jest to okazja do podsumowania ostatniego pięciolecia działalności dykasterii i wyznaczenia zadań na przyszłość. Omawia się także obecność Kościoła wśród chorych i cierpiących w różnych kontekstach lokalnych. Czytaj dalej

Watykan: zakończenie konferencji o sprawiedliwym dostępie do opieki zdrowotnej.

Problem własności intelektualnej w kontekście biomedycyny musi być rozpatrywany z uwzględnieniem prawa społeczeństwa do ochrony zdrowia i życia. Mówił o tym abp Zygmunt Zimowski na zakończenie międzynarodowej konferencji poświęconej sprawiedliwemu dostępowi do opieki medycznej. Spotkanie przygotowane przez kierowaną przezeń Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia odbywało się w Watykanie. Hierarcha zwrócił uwagę na obowiązek rządów dotyczący adekwatnej odpowiedzi na prawne zobowiązania do zapewnienia obywatelom równego dostępu do opieki zdrowotnej. Z drugiej strony odpowiedzialność za zdrowie obejmuje także każdego człowieka z osobna i całe społeczności. Abp Zimowski przypomniał także, iż służba zdrowia powinna odznaczać się nie tylko ludzkim, ale i miłosiernym podejściem do chorego, mając na uwadze właściwą mu godność. Czytaj dalej