Duszność cz.II.

W celu usystematyzowania możemy podzielić przyczyny duszności na dwie główne grupy: płucne i poza płucne. Jest to podział niedoskonały, albowiem niektóre choroby nakładają się na siebie. Ogólnie rzecz biorąc, czynniki płucne to te, które warunkują prawidłową wymianę gazową w pęcherzykach płucnych. Ta z kolei zależy: Czytaj dalej