Powstaje bank kopii genowych najcenniejszych drzew.

Tysiące kopii genowych najcenniejszych drzew z terenu pięciu Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych zgromadzono już w tworzonym w Podlaskiem archiwum. Chodzi o zachowanie zasobów leśnych. Taki swoisty „bank” powstaje po to, by zachować leśne zasoby genowe dla przyszłych pokoleń – poinformował w poniedziałek PAP Stanisław Kułak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. To jedno z dwóch takich archiwów w Polsce. Drugie powstaje w Sycowie w Wielkopolsce. Czytaj dalej

Drzewa „elektryzują” atmosferę.

Drzewa mogą uczestniczyć w „elektryzowaniu” atmosfery, gdyż wraz z wodą gruntową pompują do atmosfery promieniotwórczy radon. Jego rozpadowi towarzyszy promieniowanie alfa, które jonizuje obecne w powietrzu cząsteczki – wynika z nowych badań australijskich.

Naukowcy od dawna podejrzewali, że istnieje związek pomiędzy drzewami a elektryzowaniem się atmosfery. Zjawisko to tłumaczą na łamach „Environmental Science and Technology” eksperci z Queensland University of Technology (QUT). Pod kierunkiem prof. Lidii Morawskiej przeprowadzili oni eksperymenty w sześciu miejscach wokół Brisbane – miasta na wschodnim wybrzeżu Australii, m.in. w Brisbane Forest Park, Daisy Hill i na górze Coot-tha. Badali tam stężenie dodatnich i ujemnych jonów w powietrzu. Stwierdzili, że w rejonach gęsto zadrzewionych stężenia te są dwa razy większe, niż w okolicach bardziej otwartych i porośniętych trawą, np. przestronnych parkach. Czytaj dalej

Drzewa odpowiadają za jonizację powietrza.

Naukowcy z Queensland University of Technology (QUT) odkryli, że rośliny odgrywają ważną rolę w jonizacji powietrza.

Doktorzy Rohan Jayaratne i Xuan Ling przeprowadzili eksperymenty w 6 miejscach wokół Brisbane. Stwierdzili, że stężenie jonów i kationów w powietrzu było na terenach gęsto zadrzewionych 2-krotnie wyższe niż na otwartych obszarach porośniętych trawą, np. parkach.

Jayaratne wyjaśnia, że w atmosferze znajdują się śladowe ilości gazu radonu, który w czasie rozpadu emituje promieniowanie alfa o małej przenikliwości, ale o dużej zdolności jonizującej. Za powstawanie jonów odpowiada też promieniowanie kosmiczne. Czytaj dalej

Odczytywanie historii ze słojów.

Drobiazgowa analiza drzewnych pierścieni przyrostu rocznego wykazała, że może istnieć związek między wzrostem i upadkiem dawnych cywilizacji, np. starożytnego Rzymu, a stabilnością i nagłymi zmianami europejskiego klimatu. Archeolodzy, klimatolodzy, geografowie i historycy pracowali na 9 tysiącach przedmiotów z drewna z ostatnich 2,5 tys. lat. Ustalili, że ciepłe i wilgotne okresy pokrywały się z erami niezahamowanego rozwoju (złotymi wiekami), podczas gdy zamieszki polityczne i niepokoje ? np. wielka wędrówka ludów, wojna trzydziestoletnia czy epidemia dżumy (czarnej śmierci) – przypadały na momenty niestabilności klimatu. Czytaj dalej

Drzewa też się stresują!

Stres dopada nie tylko ludzi. Z tym problemem borykają się także drzewa, które muszą przystosować się do zmian klimatycznych. Z pomocą przychodzą im jednak nie psycholodzy, ale naukowcy, którzy zidentyfikowali mechanizm i geny biorące udział w procesie adaptacji. Ich badania opublikowało pismo „Plant Cell”. Stresy środowiskowe mogą być rezultatem braku bądź nadmiaru wody, niedoboru potrzebnych składników odżywczych, zanieczyszczenia i zmian klimatycznych. Biolodzy na całym świecie pracują nad opracowaniem specjalnej „terapii”, dzięki której drzewa szybciej adaptowały się do nowych warunków. Czytaj dalej

Śląscy leśnicy sadzą maślaki.

Wiosną tego roku śląscy leśnicy po raz pierwszy zasadzą w lesie sadzonki drzew, wyposażone w grzybnię maślaków. Dotychczas do wzmacniania odporności drzew używano głównie niejadalnych gatunków grzybów. Jeżeli eksperyment się powiedzie, „sadzonki z maślakiem” trafią do masowej produkcji. Szczepienie sadzonek grzybami, aby drzewa przyjęły się w trudnym środowisku, były mocniejsze i bardziej odporne, nazywa się mikoryzacją. Stosuje się ją głównie dla sadzonek, które trafią w środowisko zniekształcone działalnością człowieka. Dotąd priorytetem było to, aby grzyby dobrze służyły drzewom. Teraz leśnicy chcą zadbać też o to, by pożytek mieli grzybiarze. Czytaj dalej

W stolicy przybędzie drzew i krzewów.

Ponad 15 tys. roślin przybędzie tej jesieni w Warszawie. Wśród nowo sadzonych drzew dominować będą klony, lipy i platany, które wykazują dużą odporność na zanieczyszczone spalinami powietrze. Pojawią się też ozdobne drzewa owocowe takie jak wiśnie czy grusze – poinformowała rzeczniczka Zarządu Oczyszczania Miasta Iwona Fryczyńska. Czytaj dalej

Co chroni sawannę przed zmianami?

Co sprawia, że sawanna pozostaje niezmieniona przez tysiące lat, mimo iż mogłaby zostać wyparta przez las? Jak uważają naukowcy z amerykańskich uczelni, kluczową rolę w procesie ochrony tego unikalnego krajobrazu może odgrywać sam drzewostan sawanny. Wiele wskazuje na to, że aktywnie modyfikuje on środowisko, by… wywołać pożar i uchronić się przed konkurencją ze strony drzew typowo leśnych. Czytaj dalej

Wysoki poziom promieniowania kosmicznego może przyspieszać wzrost drzew.

Wysoki poziom promieniowania kosmicznego może przyspieszać wzrost drzew – wynika z badań opublikowanych w piśmie „New Phytologist”. Naukowcy z University of Edinburgh przeanalizowali słoje w drewnie posadzonych w roku 1953, a ściętych w 2006 szkockich świerków z lasu Ae w Dumfriesshire. Plastry odcięte z pni były zamrażane (by zapobiec ich wyschnięciu), a następnie badane za pomocą tomografu komputerowego. Program komputerowy obliczył parametry poszczególnych słojów. Czytaj dalej

W Niemczech powstała 9- metrowa wieża z wierzb białych.

W ciągu kilku ostatnich lat naukowcy z grupy badawczej Baubotanik Instytutu Współczesnej Architektury i Projektowania Uniwersytetu w Stuttgarcie pracowali nad pomysłem konstrukcji z żywych roślin. Ostatnio od myślenia przeszli do działania i tak na południu Niemiec powstała 9-metrowa wieża z wierzb białych (Salix alba). Czytaj dalej

Rolnictwo intensywne – to więcej drzew.

Tereny zajęte przez rolnictwo intensywne porasta zaskakująco duża liczba drzew, nie uwzględnianych dotąd na mapach zalesienia. O badaniach, które to wykazały, informuje internetowa strona „New Scientist”. Rolnictwo intensywne jest systemem masowej produkcji żywności rozpowszechnionym przede wszystkim w krajach rozwiniętych. Maksymalny zysk osiąga się w nim dzięki wykorzystaniu wydajnych maszyn, technik uprawy i hodowli, nawozów i środków ochrony roślin. Rolnictwo intensywne ma wielu przeciwników – m.in. dlatego, że niektóre ze stosowanych w nim technik przyczyniają się do skażenia środowiska lub do przekształcania go na wielką skalę. Czytaj dalej