Watykan: zakończenie konferencji o sprawiedliwym dostępie do opieki zdrowotnej.

Problem własności intelektualnej w kontekście biomedycyny musi być rozpatrywany z uwzględnieniem prawa społeczeństwa do ochrony zdrowia i życia. Mówił o tym abp Zygmunt Zimowski na zakończenie międzynarodowej konferencji poświęconej sprawiedliwemu dostępowi do opieki medycznej. Spotkanie przygotowane przez kierowaną przezeń Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia odbywało się w Watykanie. Hierarcha zwrócił uwagę na obowiązek rządów dotyczący adekwatnej odpowiedzi na prawne zobowiązania do zapewnienia obywatelom równego dostępu do opieki zdrowotnej. Z drugiej strony odpowiedzialność za zdrowie obejmuje także każdego człowieka z osobna i całe społeczności. Abp Zimowski przypomniał także, iż służba zdrowia powinna odznaczać się nie tylko ludzkim, ale i miłosiernym podejściem do chorego, mając na uwadze właściwą mu godność. Czytaj dalej