Gen opóźnionego dojrzewania.

Defekt odkrytego przez brytyjskich naukowców genu może opóźnić proces dojrzewania – informuje serwis „BBC News/Health”. Naukowcy z Queen Mary University w Londynie zidentyfikowali gen, studiując przypadki opóźnionego dojrzewania w siedmiu rodzinach z Finlandii. Odkrycie, o którym poinformowano podczas dorocznej konferencji Society for Endocrinology może się przyczynić do opracowania nowych metod leczenia. Czytaj dalej

Raport: chłopcy również wcześniej dojrzewają.

Nie tylko dziewczęta, ale również chłopcy coraz wcześniej dojrzewają. W USA przedstawiciele rasy czarnej osiągają dojrzałość biologiczną już w wieku 9 lat, a biali i Latynosi – w wieku 10 lat – poinformowano na konferencji American Academy of Pediatrics w Nowym Orealnie.
Dotychczasowe badania sugerowały, że chłopcy rasy białej dojrzewają półtora roku później, a Afroamerykanie – o prawie dwa lata. Pisze o tym również w najnowszym wydaniu pismo „Pediatrics”.
Dr William Adelman z Baltimore, jeden z autorów raportu, twierdzi, że wiek dojrzewania chłopców oceniano badając, kiedy wyraźnie powiększają się im jądra i moszna. Są to zwykle pierwsze zewnętrzne oznaki dojrzewania płciowego. Kolejne, takie jak owłosienie łonowe, pojawiają się na ogół rok później.Badaniem objęto 4 tys. chłopców różnych ras, z czego połowa była rasy białej. Zauważono, że 9 proc. chłopców rasy białej i 20 proc. rasy czarnej mają powiększone jądra już w wieku 6 lat. Czytaj dalej

Szybsze dojrzewanie – więcej problemów psychicznych.

Dzieci, które szybciej przechodzą proces dojrzewania płciowego, częściej mają zaburzenia zachowania i problemy psychiczne, np. depresję czy lęki – wynika z badań, o których informuje pismo „Developmental Psychology”. Wcześniejsze prace dowiodły, że wchodzenie w okres dojrzewania w bardzo wczesnym wieku może mieć w przyszłości wiele negatywnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Jednak niewiele badań analizowało skutki tempa, w jakim dzieci dojrzewają – podkreśla główna autorka pracy Kristine Marceau z Uniwersytetu Stanu Pensylwania w Filadelfii (USA).
„Stosując nowe statystyczne narzędzia, pozwalające modelować równocześnie wiek, w którym zaczyna się dojrzewanie oraz tempo tego procesu u dzieci, uzyskujemy znacznie bardziej złożony obraz zmian następujących w wieku nastoletnim i możemy wyjaśnić, dlaczego ich rezultatem mogą być zaburzenia zachowania” – tłumaczy badaczka. Czytaj dalej

Chłopcy dojrzewają coraz wcześniej.

Chłopcy dojrzewają fizycznie coraz wcześniej. Wiek, w którym osiągają dojrzałość płciową obniża się o 2,5 miesiąca na każde dziesięć lat, co najmniej od połowy XVIII w. ? wynika z niemieckich badań, o których informuje pismo ?PloS ONE?. Oznacza to, że faza pomiędzy uzyskaniem dojrzałości biologicznej a zdolnością do podjęcia ról społecznych i dojrzałością emocjonalną ulega wydłużeniu również u płci brzydkiej. Dotychczas prawidłowość ta została udokumentowana jedynie dla kobiet. ?Przyczyną wcześniejszego dojrzewania chłopców jest prawdopodobnie ? tak jak u dziewcząt ? lepsza niż w przeszłości dieta i większa odporność na choroby? – komentuje kierujący badaniami Joshua Goldstein, dyrektor Instytutu Badań Demograficznych Maxa Plancka w Rostoku. Czytaj dalej

Religijność w okresie dojrzewania chroni przed alkoholizmem.

Wiara może ochronić przed wpadnięciem w nałóg alkoholowy w okresie dojrzewania – wynika z badań, nad wpływem religijności na genetyczne dziedzictwo problemu alkoholowego, przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Kolorado w Boulder. „Poziom fenotypu odpowiedzialnego za problem alkoholowy może zależeć od społecznego otoczenia” – powiedziała Tanya M.M. Button z Uniwersytetu Kolorado w Boulder, członek grupy badawczej. Fenotypy są dostrzegalnym i wymiernym zespołem cech organizmu. Fenotyp jest ściśle związany z genotypem. To właśnie oddziaływanie między genotypem a środowiskiem daje fenotyp. Czytaj dalej

Zakochani mniej podatni na używki!

Skłonność do używek takich jak alkohol i lekkie narkotyki jest największa u młodzieży w okresie szkoły średniej i po jej zakończeniu. Co ma wpływ na tę skłonność i co mogło by być środkiem zapobiegawczym? Nowe badania rzucają trochę światła to zagadnienie. Przebadaniem młodych ludzi w okresie szkoły średniej i dwa lata po jej zakończeniu zajął się zespół badawczy Charlesa Fleminga z Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Wcześniejsze badania wykazywały, że osoby w związkach małżeńskich rzadziej sięgają po uzależniające używki, chciano się przekonać, jak wygląda związek życia uczuciowego ze skłonnością do ?substancji rozrywkowych” u młodszych osób. Przy pomocy ankiet analizowano zachowanie blisko tysiąca młodych ludzi w okresie dojrzewania, 80% z nich stanowili biali, 54% chłopcy. Czytaj dalej

Przedwczesne lub zbyt późne dojrzewanie związane z agresją u chłopców.

Chłopcy, którzy dojrzewają przedwcześnie lub z opóźnieniem w stosunku do rówieśników częściej zachowują się aspołecznie -wynika z pracy opublikowanej w majowym wydaniu pisma „Psychoneuroendocrinology”. Jak przypomina prowadząca badania Elizabeth J. Susman z Uniwersytet Stanu Pensylwania, agresywne zachowania mogą się zacząć bardzo wcześnie, nawet w wieku przedszkolnym i mogą być związane z zaburzeniami kontroli impulsów, problemami w rodzinie lub po prostu ogólnymi zaburzeniami zachowania. Badaczka razem ze swoim zespołem analizowała, czy istnieje zależność między wiekiem, w którym dzieci przechodzą dojrzewanie płciowe a zachowaniami agresywnymi i aspołecznymi. Czytaj dalej

Tabletka wspomagająca uczenie.

Początek dojrzewania kończy optymalny okres do nauki języka i niektórych zdolności przestrzennych. Amerykańscy badacze zauważyli, że w hipokampie, czyli części mózgu odpowiedzialnej za pamięć i uczenie, następuje wtedy wzrost ekspresji GABA-ergicznych receptorów alfa4-beta-delta (a4bd). Do pokwitania ekspresja tych receptorów utrzymuje się na niskim poziomie. Potem wzrost aktywności afa4-beta-delta obniża pobudliwość mózgu, a także upośledza uczenie przestrzenne, potrzebne m.in. do opanowania nowych gier komputerowych. Dr Sheryl Smith z SUNY Downstate Medical Center podkreśla, że efekt zwiększonej ekspresji receptora można znieść, podając neurosteroid o nazwie allopregnolon (w skrócie THP). Czytaj dalej

Nieprzewidywalna rezerwa jajnikowa.

Rezerwa jajnikowa, czyli liczba niedojrzałych komórek jajowych dostępnych w jajniku kobiety i potencjalnie gotowych do bycia zapłodnionymi po osiągnięciu dojrzałości, jest zupełnie inna, niż dotychczas uważano. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez szkockich naukowców, nawet kobiety w wieku 30 lat muszą liczyć się z możliwością wystąpienia nieodwracalnych problemów z rozrodem związanych z niedostateczną liczbą dostępnych komórek jajowych. Czytaj dalej

Amerykańscy naukowcy stworzyli sztuczny jajnik.

Amerykańscy naukowcy stworzyli sztuczny jajnik, w którym dojrzewają komórki jajowe pobrane m.in. od kobiet chorych na nowotwory. Różne metody ich leczenia prowadzą do czasowej bądź trwałej bezpłodności. Do tej pory zamrażaniu, czyli kriokonserwacji, poddawano tylko dojrzałe oocyty, teraz przed terapią będzie można pobrać również niedojrzałe komórki. Czytaj dalej

Estrogeny zmniejszają zdolność kobiet do spalania tłuszczów po jedzeniu.

Estrogeny zmniejszają zdolność kobiet do spalania tłuszczów po jedzeniu. Wg profesora Tony’ego O’Sullivana, autora przeglądu badań, to zapewne dlatego panie skuteczniej magazynują tkankę tłuszczową niż mężczyźni. Czytaj dalej

Otyłość równie szkodliwa dla zdrowia jak palenie.

Otyłość lub nadwaga w późnym wieku dojrzewania zwiększają ryzyko przedwczesnej śmierci w tym samym stopniu, co palenie więcej niż 10 papierosów na dzień – sądzą naukowcy szwedzkiego ośrodka Karolinska, których ustalenia publikuje „British Medical Journal” (BMJ). Czytaj dalej

Marihuana zaburza rozwój mózgu u młodych ludzi.

U młodych ludzi, którzy często palą marihuanę, z większym prawdopodobieństwem dochodzi do zaburzenia rozwoju części mózgu odpowiadających za pamięć, uwagę, podejmowanie decyzji, język oraz funkcje wykonawcze (Journal of Psychiatric Research). Czytaj dalej